Al het nieuws

Onderhandelingen nieuwe cao VGZ van start

Vorige week woensdag heeft CNV Vakmensen een eerste overleg gehad met VGZ over een nieuwe cao. Tijdens dit eerste gesprek hebben partijen hun voorstellen aan elkaar toegelicht. De komende weken staan er meerdere onderhandelingen met VGZ gepland voor de nieuwe cao.

CNV Vakmensen heeft vorige week woensdag haar voorstellen voor de nieuwe cao toegelicht. Ook VGZ en de andere vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht. Met de toelichting van de cao-voorstellen is er een start gemaakt met de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Voorstellen CNV Vakmensen
Naast de collectieve loonsverhoging hebben wij voorstellen gedaan voor de nieuwe cao op de thema’s inzetbaarheid en vitaliteit. Hieronder staan kort de belangrijkste voorstellen die we vorige week woensdag hebben gedaan.

  • Voorkeur om de looptijd van de nieuwe cao te koppelen aan de looptijd van de pensioenovereenkomst.
  • Voorstel om de salarissen en salarisschalen gedurende de looptijd met 5,5% te verhogen.
  • Voortzetting van het Persoonlijk Opleidingsbudget, waarbij we verzocht hebben om het jaarlijks spaarbedrag te verhogen naar EUR 1.000 en de periode van sparen te verlengen tot en met 5 jaar.
  • Afspraken over een thuiswerkregeling waarbij aandacht is voor: de inrichting van de thuiswerkplek, financiële vergoeding voor thuiswerken en het welbevinden van medewerkers.
  • Onderzoeken voor het van een 80-90-100 regeling en/of de RVU-regeling.
  • Afspraken maken over een rouwprotocol.

Naast deze voorstellen hebben we ook nog een aantal overige voorstellen gedaan. Veel voorstellen zijn nog niet in detail uitgewerkt, dit zal in de komende weken gaan plaatsvinden. Onder ‘Downloads’ vind je het document met al onze voorstellen.

Vervolg
Voor de komende periode hebben we een aantal data met VGZ besproken om verder te praten over de nieuwe cao. Deze data zijn: 30 april, 10 mei en 25 mei. De huidige cao loopt tot 1 juni, hopelijk hebben we voor 1 juni overeenstemming bereikt over een nieuwe cao.

Robert Wonnink, bestuurder
M 06 51 86 42 65
r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads