Onderhandelingen cao ZN lopen vast

Al enige tijd is CNV Vakmensen samen met FNV en De Unie in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland om tot een nieuwe cao en pensioenafspraken te komen. Helaas zijn we er nog steeds niet uit. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de stand van zaken.
Cao
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) biedt een structurele loonsverhoging van 1% voor een cao met een looptijd van een jaar. Dat is voor werkgevers de grens. Financiële argumenten zijn er wat ons betreft nauwelijks. Wel hamert ZN op de beeldvorming naar buiten toe. ZN stelt dat de zorgpremie stijgt en dat werknemers in de zorgsector (ook) geen grote loonsverhogingen krijgen.
Met betrekking tot het eerste argument is ZN van mening dat de publieke opinie negatief zal uitpakken als de zorgpremie stijgt, maar medewerkers in dienst van zorgverzekeraars er wèl extra loon bij krijgen. Wij vinden dat een drogreden. Immers, de stijgende ziektekosten zijn al langer een breed en maatschappelijk probleem. Om dit nu op het bordje van de medewerkers neer te leggen, gaat ons te ver. Met betrekking tot de lonen in de Zorgsector, stijgen deze per 1 januari 2021 met 3% (cao Ziekenhuizen). In de cao VVT (Verpleeg- en verzorgingshuizen) wordt er per 1 juli 2021 ook een 3% loonsverhoging toegekend (en per 1 juni 2020 is een verhoging van 3,5% in gegaan).
Kortom, ook dit argument is niet overtuigend.

Wij zijn benieuwd of jij je herkent in het beeld dat ZN schetst en wat jij van de geboden loonsverhoging vindt. Via deze link horen wij graag jouw reactie. De vragenlijst staat open tot en met 5 november aanstaande.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door. Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/3ovinNY

Pensioen
Naast de discussie over de structurele loonsverhoging is ook pensioen een punt van discussie. De huidige pensioenregeling zal worden voortgezet. Echter, de totale premie stijgt per 2021 substantieel en daarmee ook de hoogte van de werknemersbijdrage aan pensioen. Immers, de verdeling van de pensioenpremie is ¾ voor rekening van de werkgever en ¼ voor rekening van de medewerker. Als we over pensioen verder geen afspraken maken, dan zal je per volgend jaar dus minder nettoloon per maand overhouden. Om dit te voorkomen is het idee om de totale premie gelijk aan het huidige premieniveau te houden. Dit leidt tot een tijdelijk lagere opbouw van het pensioen, maar het netto maandinkomen blijft hierdoor op peil. Op het punt van pensioen zijn we feitelijk nog niet uit. Want de gezamenlijke bonden willen dat werkgevers ook hun aandeel leveren aan de tijdelijke pensioenoplossing en dit niet alleen op de werknemers afwentelen.

Voor de langere termijn willen we een betere oplossing voor de pensioenregeling. Bonden en werkgevers gaan daarom in gesprek over een nieuwe pensioenregeling die aansluit bij het pensioenakkoord. Het streven is om binnen maximaal twee jaar tot een andere regeling te komen. Op het punt van pensioen zijn we er feitelijk ook nog niet uit.

Vervolg
Een volgend overleg is nog niet gepland. Wij wachten eerst jullie reacties af. Jullie mening is belangrijk. Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden!

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 86 42 65 / E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl