Onderhandelingen cao Uitgeverijbedrijf hervat

De onderhandelingen voor de cao Uitgeverijbedrijf zijn weer hervat. Na een korte pauze hebben cao-partijen op 4 november weer met elkaar gesproken. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie kort over de stand van zaken.

Korte pauze
Eind september hebben we jullie geïnformeerd dat we een korte pauze hadden ingelast. De werkgeversdelegatie had de behoefte om de laatste voorstellen intern te bespreken en te overleggen. Op 4 november hebben we het overleg weer hervat.

Nog geen overeenstemming
Hoewel de gesprekken in goede sfeer plaatsvinden is er nog geen overeenstemming bereikt. Nu is het ook niet zo dat we heel ver van elkaar verwijderd zijn om tot overeenstemming te komen. Op één punt verschillen wij nog van mening ten opzichte van de werkgevers-delegatie. De komende dagen zullen wij kijken hoe we op dit punt ook nader tot elkaar kunnen komen.

Volgende overleg
Op maandag 18 november staat het volgende overleg gepland. Dan zal moeten blijken of we tot overeenstemming kunnen komen over een nieuwe cao.

Robert Wonnink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl