Onderhandelingen cao Omroep helaas vastgelopen

Woensdag 27 november hebben NVJ, FNV en CNV een aangepast eindbod neergelegd bij de werkgevers binnen de publieke omroep in een ultieme poging om dit jaar nog tot een akkoord voor een nieuwe cao te komen. Wat is er gebeurd?

Terug naar de leden
Omdat bonden onvoldoende mandaat hadden om met het voorstel van de werkgever (van begin november) akkoord te gaan, zijn we teruggegaan naar onze leden. De CNV-leden hadden een duidelijke reactie. Houd vast aan jullie laatste bod maar blijf wel zoeken naar het compromis, want er werd veel belang gehecht aan het hebben van een cao en de daarmee samenhangende loonsverhoging.

Informele pogingen
In diezelfde periode hebben cao-partijen verschillende pogingen gedaan om toch op een lijn te komen. Maar de werkgevers waren wel duidelijk, veel meer zat er niet in. Dat bleek extra lastig omdat uit de ledenraadplegingen ook zorgen kwamen over allerlei (langlopende) issues rondom flexcontracten. Tijdens de onderhandelingen hadden we deze onderwerpen in een protocol vastgelegd met de bedoeling om hier in 2020 met elkaar serieus over te gaan praten. Voor veel leden duurt dat echter te lang. Er moet nu snel een halt worden toegeroepen aan de onzekere contracten. De druk op dit onderwerp wordt steeds groter.

Loonbod
Werkgevers hebben voor de cao 2019 en 2020 4,5% loonsverhoging aangeboden in hun laatste bod. In het tegenbod zijn de werknemerspartijen een eind tegemoetgekomen aan datgene wat de werkgevers bieden. Zij bieden 4,5 procent, wij vroegen 5,5 procent. Dat wij nu 4,6 procent vragen is met het oog op de inflatiecorrectie van 2019. De loonsverhoging bestaat dan uit een structurele salarisverhoging van 2,6 procent per 1 juli 2019 en een structurele salarisverhoging van 2 procent per 1 januari 2020 met een cao-looptijd van 18 maanden. De structurele verhoging van 2,6 procent komt precies overeen met het percentage dat de publieke omroepen in hun begroting gecompenseerd krijgen. Dat geld is dus beschikbaar.

Maatregelen over flexcontracten
Het aanscherpen van de regels rondom flexibele contracten wordt steeds belangrijker omdat uit de praktijk blijkt dat de omroepen steeds meer en ruimer gebruik maken van flexcontracten. Bonden maken nu heel duidelijk aan de werkgevers dat voor structurele werkzaamheden mensen een vast dienstverband móeten krijgen. Dus maximaal 3 tijdelijke contracten in 36 maanden en daarna een contract voor onbepaalde tijd. De huidige situatie van de cyclus van 6 tijdelijke contracten en dan een onderbreking van 6 maanden is niet alleen onwenselijk maar ook onfatsoenlijk voor een met publiek geld gefinancierde sector.

Wat is nu de laatste stand zaken?
Helaas hebben werkgevers aangegeven dat ze ons bod niet zien zitten. Daarmee is een impasse ontstaan in het cao-overleg. Dat betreuren we zeer aangezien we echt heel hard hebben gewerkt om tot een nieuwe cao te komen. Zeker ook nu het gat toch te overbruggen lijkt, is deze situatie niet fijn. Werkgevers hebben inmiddels aangegeven dat ze eenzijdig over 2019 een eenmalige uitkering van 2,6% gaan doen om de inflatie te compenseren. Bonden gaan zich beraden over hoe het nu verder moet. De voorkeur van CNV Vakmensen gaat echt uit naar het, op korte termijn, sluiten van een cao!

Wisseling van de wacht
Vanaf 1 januari 2020 ga ik het stokje overdragen aan mijn collega Peter Vlaming. Ik had gehoopt dit met een nieuwe cao te kunnen doen, maar dat is helaas niet gelukt. Hij zal dus ook het lopende cao-overleg van mij overnemen. Er staat hem daarmee nog een behoorlijke uitdaging te wachten de komende weken!
Uiteraard kunnen jullie hem bereiken via p.vlaming@cnvvakmensen.nl en jullie vragen stellen. Wat mij betreft, veel dank voor het leuke contact en wie weet tot ziens!

CNV Vakmensen
Sandra Hendriks
s.hendriks@cnvvakmensen.nl 
06-10539520

Downloads