Al het nieuws

Nog geen nieuwe CAO bij AZL Heerlen

Onze voorstellen en die van AZL liggen nog ver uit elkaar!

Donderdag 4 november 2021 hebben wij opnieuw overleg gehad voor een nieuwe CAO.
Ditmaal heeft AZL haar voorstellen en de huidige stand van zaken van het pensioen toegelicht.

De opbouw van het pensioen loopt ver achter bij wat eigenlijk nodig is. De opbouw verhogen door premieverhoging kost bij 0,1% extra opbouw, 1,6% van de loonsom. Je zou de conclusie kunnen trekken dat inhalen op deze wijze onbegonnen werk is.

We denken er aan via een pensioenadviesgroep na te gaan of er andere opties mogelijk zijn, ook een andere pensioenregeling wordt niet uitgesloten. In de adviesgroep komen vertegenwoordigers vanuit AZL en beide vakbonden. Ondersteuning van deskundigen, ook een externe deskundige die vakbonden kan ondersteunen, is voor AZL bespreekbaar.

Tenslotte krijgen we bij het volgende overleg inzicht in de kosten en rendementen van de bij-spaarregeling. Het is overigens opvallend hoe weinig mensen hier gebruik van maken!

AZL heeft ook aangegeven dat er geen geld is voor een structurele loonsverhoging, wel denkt men aan een incidentele verhoging. We zijn nog niet echt ingegaan op deze stellingname van jullie werkgever, maar een structurele verhoging lijkt ons noodzakelijk, zeker nu de inflatie sterk aan het stijgen is.

Vrijdag 3 december 2021 is het volgende overleg gepland.

Voor vragen kun je terecht bij Roy Stevens of via p.vlaming@cnvvakmensen.nl.

Overigens heeft Roy vanwege ziekte het laatste overleg niet bijgewoond.

Mede namens Roy Stevens.

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-53 29 52 56
E  p.vlaming@cnvvakmensen.nl