Al het nieuws

Nog geen nieuwe cao AZL voor jaarwisseling

Het overleg bij AZL is nog niet op stoom, maar we liggen op koers. Donderdag 9 december hebben wij opnieuw cao- overleg gehad.

Het overleg verliep plezierig en structureel.


We hebben veel tijd besteed aan het pensioen. Dit is een moeilijk onderwerp, hoe langer we wachten met verbetering van het pensioen des te moeilijker wordt het adequate verbeteringen door te voeren. Er zal meer premie beschikbaar moeten komen maar hoe ga je dat besteden, met welke inzet bereiken we het beste resultaat.

We hebben een poging ondernomen om een opdrachtomschrijving voor de pensioenwerkgroep te formuleren. De pensioenwerkgroep moet ons als sociaal partners een advies kunnen geven welke route(s) we kunnen gaan bewandelen en wat dat oplevert. In de pensioenwerkgroep zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerszijde. Namens ons zal Roy Bus zitting nemen in de pensioenwerkgroep. Daarnaast zijn er twee onafhankelijk adviseurs. We willen een opdrachtomschrijving waarin we kaders aangeven, maar tegelijkertijd willen we de werkgroep ook alle ruimte geven in hun advies naar ons.

Tenslotte hebben we ook de overige arbeidsvoorwaarden de revue laten passeren.
We streven naar een totaalpakket, dus overeenstemming over de aanpak van het pensioen en de overige arbeidsvoorwaarden. Dit totaalpakket willen we vervolgens ter stemming aan jullie voorleggen.

Het is wel duidelijk geworden dat de financiële ruimte zo jullie werkgever die aangaf en ons wensenlijstje, ver uit elkaar liggen. Het zal erg moeilijk worden overeenstemming te bereiken ondanks de eerste pogingen van AZL om dit gat te verkleinen.

We houden moed!


19 Januari hebben we opnieuw overleg.

We wensen jullie fijne feestdagen toe en blijf gezond!

Mede namens Roy Stevens,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E:  p.vlaming@cnvvakmensen.nl