Nieuws over de Cao Contactcenters

Eerste gesprek over jullie cao. Sommigen van jullie hebben een bonus niet gekregen, denk aan je bonussen! Junior, Medior, Senior, hoe ging dat bij jullie? Leden bij het project Covid Support  helpen wij met het krijgen van het juiste loon. Hieronder kun je meer lezen over deze onderwerpen.

Verkennende gesprekken over jullie cao
Volgende week spreken vakbonden en werkgevers elkaar. Onderwerp is hoe we samen tot een verlenging van de cao kunnen komen. Het gaat dan eerst over het proces en de ervaringen met de huidige cao. Na deze bijeenkomst met werkgevers zal ik jullie vragen wat jullie belangrijk vinden dat er geregeld moet worden in de cao.

Denk om je bonus(sen)!!
Van verschillende leden kregen wij bericht dat werkgevers soms bonussen vergeten uit te betalen.

Ten eerste van onze kaderleden bij TP/Wehkamp. Als oudgediende heb je vaak wel recht op een bonus dit betreft de bonus ad 75 euro van artikel 19 cao die bonus geld als je op 30 april 2012 in dienst was bij een werkgever waarvoor de cao 2010-2012 van toepassing was. Je bent weliswaar nu bij Teleperformance in dienst maar dit is een zogenaamde opvolgend werkgever. Teleperformance zegt dat ze de bonus hebben uitbetaald.

Uitzendkracht en bonus
We krijgen signalen van uitzendkrachten die een bonus misten. Werkte je op 31-12-2020 al een half jaar of langer voor de huidige inlener dan geldt voor jou ook de bonus van 75 euro naar rato van artikel 31.9 van de cao facilitaire contactcenters. In het eindbod van werkgevers stond volgende tekst.
Eenmalige bonus
Alle Agents in dienst van de WFC-leden die per 1 oktober 2020 lid zijn van de WFC zullen in januari 2021 een eenmalige bonus ontvangen ten bedrage van €75,00. Voorwaarden die hierbij gelden zijn:
1.a) Agent is op 1 januari 2021 minimaal 6 maanden in dienst, b) Bonusbedrag is o.b.v. fulltime dienstverband (40 uur per week) en zal naar rato worden verrekend over het gemiddeld aantal gewerkte uren per week over de laatste 6 maanden en c) Bonus is bruto.

Deze bonus geldt volgens artikel 30.1 lid 5 (bonussen en alle andere vergelijkbare incentives) ook voor uitzendkrachten die per 1/1/2021 minimaal 6 maanden bij de inlener werken.  Let dus even op of je als uitzendkracht ook die bonus gehad hebt. Of wijs je collega uitzendkrachten hierop.

Junior, Medior, Senior hoe ging dat bij jou?
Iedereen is als het goed is ingedeeld als junior, medior of senior met het bijbehorende salaris. Graag hoor ik van jullie hoe de indeling in junior, medior, senior is verlopen. Mail mij jullie verhaal! R.mol@cnvvakmensen.nl

Uren niet betaald Covid Support
Voor het project Covid Support van Teleperformance hebben we een enquête gehouden en daaruit bleek dat van de 450 mensen die de vraag, wordt jouw loon correct betaald er 80% antwoorden dat dit niet klopte. Een schandalige score. Als jullie deze score bij jullie klanten zouden hebben zou dit gevolgen hebben.
Er werken op het project momenteel 14.000 uitzendkrachten. We hebben Teleperformance aangesproken en zij gaven aan dat er geen discussie moet zijn. Mensen moeten gewoon op tijd hun loon krijgen en juist. Teleperformance gaf aan dat ze met een nieuws systeem bezig zijn om de fouten op te lossen. Het huidige disputensysteem betekent volgens Teleperformance dat er binnen 2 weken over het dispuut beslist moet zijn en dan na week drie volgt betaling. Over drie weken spreken we Teleperformance hierover en dat berichten we de werknemers weer.

Enquêtes Covid Support
Om jullie meningen goed te peilen hebben we verschillende enquêtes uitgezet. We roepen medewerkers van Covid Support deze enquêtes in te vullen. De uitkomst bespreken we (anoniem) met Teleperformance om zo tot verbeteringen te komen.
Loon niet op tijd of niet goed uitbetaald? Link: https://q.crowdtech.com/r_fGKKBiIU2Yxhl70voJwA
Onderzoek naar inlogtijd! link: https://q.crowdtech.com/B3eg7IdPvEqOAZ-7ygXlnQ

Gemist loon claimen Covid Support? Vind je het lastig om uren uit het verleden te claimen?
Leden van CNV Vakmensen of mensen die nu lid worden kunnen zich bij mij melden. Als je mij de vordering deelt dan gaan wij achter jouw geld aan. (Let op dit is voor leden!) Lid worden kan ook meteen. Er geldt voor dit project geen wachttijd van 3 maanden en ook bestaande kwesties worden opgepakt. Kosten lidmaatschap tussen 5,48 euro en 17,54 euro. Wegens jullie wisselende uren en min max contracten zou ik bij het invullen uitgaan van de minimale verdiensten. Aanmelden en voorwaarden: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden
Vermeld bij de aanmelding dat je bij Covid support werkt. Dus werkgever Olympia Covid support of Young Capital Covid Support etc. Het lidmaatschap is ook handig voor als het project straks stopt. Wij helpen je de transitievergoeding op te vragen, Vragen over de uitbetaling van de eindafrekening beantwoorden we en we checken je nieuwe contract als je een nieuwe baan vindt, Vragen over een ww-uitkering kun je ons ook stellen.

Ben je zelf al bezig met advocaat of rechtshulp? Die mogen mij ook bellen of e-mailen voor tips en contactpersonen waardoor ze sneller ingangen hebben: r.mol@cnvvakmensen.nl Mail mij, dan stuur ik je een Excelbestand waarin je je gemiste uren kunt invullen. Dat dienen we dan in bij jouw werkgever.

Roderik Mol, bestuurder CNV Vakmensen
r.mol@cnvvakmensen.nl