Nieuwe functie van Dedicated teamleider (DTL)

In 2020 heeft CNV Vakmensen diverse gesprekken gevoerd met Schiphol en beveiligingsbedrijven over de nieuwe functie van Dedicated teamleider (DTL) op Schiphol. Vlak voor de grote uitbraak van corona in Nederland was CNV Vakmensen in maart gelukkig nog in de lounges.

Bij dit bezoek merkten we dat ook op de werkvloer de nieuwe functie van DTL de nodige aandacht had van de beveiligers. CNV Vakmensen heeft in het laatste loungebezoek nog veel ideeën en suggesties van beveiligers opgehaald en zo kunnen voorstellen aan Schiphol en de beveiligingsbedrijven over hoe om te gaan met de invoering van de DTL-functie. Dank voor alle input die CNV Vakmensen in de lounge en later per e-mail en telefoon e.d. hebben mogen ontvangen.

In de afgelopen 1,5 jaar hebben G4S en I-SEC in opdracht van SNBV een pilot uitgevoerd op de passagiersfilters. In plaats van de teamleider (TL) die de lane aanstuurt is er de nieuwe functie, die inhoudelijk veel op die van de TL lijkt, ingevoerd: de "dedicated teamleider" (DTL). Twee verschillen tussen de TL en DTL zijn: 

  1. de DTL is geen meewerkend voorman/vrouw, maar houdt zich bezig met de aansturing, coaching en afwijkingen "boven" de teams van 5 agents;
  2. de DTL stuurt in deze functie 2 lanes (dual lanes) aan met 10 agents of 1 lane, indien deze onafhankelijk ingezet wordt, met 5 agents. De DTL is dan ook geen uitvoerende functie meer, alleen in die gevallen wanneer hij/zij het noodzakelijk acht om te assisteren bij grote drukte of andere omstandigheden. De pilot is door zowel Schiphol als beveiligingsbedrijven als positief ervaren en heeft ertoe geleid dat SNBV deze manier van aansturing met ingang van 30 maart 2020 heeft laten ingaan en vraagt aldus op de nieuwe manier de levering uit. Ook voor de tender die ingaat per 3 december 2020. Dit betekent in de praktijk dat zowel G4S als I-SEC te veel TL-ers en geen DTL-ers in het personeelsbestand hebben.
Doorstart Schiphol
Met de op handen zijnde doorstart i.v.m. corona van de werkzaamheden op de luchthaven Schiphol hebben partijen de verdere invoering van de DTL-functie weer opgepakt en zijn in opdracht van Schiphol tot de volgende afspraak gekomen:
  1. Beveiligingsbedrijven gaan aan alle huidige teamleiders vragen of ze geïnteresseerd zijn in de functie van DTL. Hiervoor zal een belangstellingsgesprek plaatsvinden;
  2. Mochten er te veel gegadigden zijn voor de functie van DTL, dan zullen de beveiligingsbedrijven door middel van afspiegeling trachten tot de juiste aantallen te komen;
  3. De teamleiders die ervoor kiezen niet in aanmerking te willen komen voor de nieuwe functie van DTL of die door afspiegeling niet geplaatst kunnen worden, krijgen de passende functie van Teamlid (Visiteur B) aangeboden en worden geplaatst in de bijbehorende salarisschaal (2S bij G4S en bij I-SEC in salaris gelijk blijven indien het huidige salaris in de periodieken van schaal 3 past);
  4. De teamleiders die genoodzaakt zijn om teruggezet te worden in functie en qua salaris boven de maximum van schaal 3 uitkomen, zullen de maximum periodiek van schaal 3 + een persoonlijke toeslag krijgen welke dusdanig is om het huidige niveau van het salaris te evenaren (I-SEC) of maximum schaal 2 voor G4S met bij alle periodieken een persoonlijke toeslag);
  5. Deze persoonlijke toeslag genoemd bij 4 zal in de komende jaren worden afgebouwd in een aantal stappen: 100%, 75%, 50%, 25%. Per jaar betekent dit: 
 2021   75%
 2022  50%
 2023  25%
 2024  0%
 
     6.  In deze perioden zal zowel het basissalaris als de persoonlijke toeslag aan de cao-verhoging onderhevig zijn. 

De planning ziet er als volgt uit: 

Actie

Begindatum 

Einddatum

Voorleggen arbeidsvoorwaarden aan leden door vakbonden en reactie uitkomst

08-06-2020

15-06-2020

Belangstellingsgesprekken

17-06-2020

30-06-2020

Inventarisatie status belangstelling

01-07-2020

01-07-2020

Afspiegeling

02-07-2020

02-07-2020

Gesprekken n.a.v. afspiegeling

03-07-2020

07-07-2020

Schriftelijke bevestiging medewerkers

08-07-2020

14-07-2020

CNV Vakmensen heeft in de gesprekken met Schiphol en de beveiligingsbedrijven over de DTL-functie aangegeven dat het salaris gelijk moet blijven en dat de cao-verhogingen in de toekomst toegepast zouden moeten worden. De nieuwe functie van DTL is namelijk in het leven geroepen door de opdrachtgever Schiphol.

CNV Vakmensen legt dit resultaat voor aan alle CNV Vakmensen-leden werkzaam bij I-SEC en G4S Aviation. CNV Vakmensen doet dit omdat wij vinden dat alle leden het recht hebben om zich uit te kunnen spreken over de wijze van invoering van de nieuwe DTL-functie.
Klik HIER om digitaal je stem uit te brengen. Dit kan tot en met uiterlijk 15-6-2020.
Mocht je deze nieuwsbrief per post ontvangen. Maak dan gebruik van de bijlage.

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

Downloads