Nieuwe Cao Arbo Unie voor 2022

CNV bereikte een onderhandelaarsakkoord met Arbo Unie voor een nieuwe Cao Arbo Unie. Werknemers krijgen onder meer een salarisverhoging van 2,5% in 2022 (met een bodem van 75 euro) en een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per werkdag. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 2,5 naar 3%.

Onderhandelingsresultaat
De huidige Cao Arbo Unie loopt op 31 december 2021 af. Afgelopen najaar startten de cao-partijen daarom het overleg over een nieuwe cao. Na vier overlegrondes kwamen ze tot een onderhandelingsresultaat voor een cao met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

In de week voor Kerst worden de definitieve cao-teksten vastgesteld en daarna is het aan de leden om hun mening te geven. De leden krijgen dus voor de kerst de totale lijst met afspraken en kunnen daarna tot en met 10 januari 2022 stemmen.

Geboorteverlof en Vrijwilligersdag
Naast de salarisverhoging, thuiswerkvergoeding en verhoging van de eindejaarsuitkering maakten ze afspraken over de uitkering tijdens het extra geboorteverlof. Sinds 1 juli 2020 kunnen partners namelijk een beroep doen op de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof), die hen de mogelijkheid biedt maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof op te nemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon van de werknemer. In het cao-akkoord is nu afgesproken dat Arbo Unie de UWV-uitkering aanvult tot 100% van het individuele jaarinkomen.

Tot slot wordt in de nieuwe cao een Vrijwilligersdag opgenomen, die werknemers de gelegenheid biedt één dag per jaar vrijwilligerswerk te kunnen doen in werktijd.

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-47 82 68 69
E  a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error