Minuren door Corona? Spelregels in de beveiliging

Je bent thuis omdat je werkgever de NOW-regeling heeft aangevraagd. Of omdat de werkgever je geen veilige werkplek kan bieden. Kun je dan minuren krijgen? Nee. Minuren zijn bedoeld om fluctuaties in het rooster te overbruggen. Niet om een crisis op te vangen of onveilige werkplekken te compenseren.
Leden van CNV Vakmensen melden ons dat er geen werk voor ze is en de werkgever in de beveiliging een NOW-regeling heeft aangevraagd. Met de NOW-regeling kan de werkgever 90% van de loonkosten door uitgevallen werk gecompenseerd krijgen.

Of leden melden dat ze thuis zijn omdat de werkplek niet veilig is, omdat zij - of hun gezinsleden - tot de risicogroep voor Covid-19 horen. Of je werkgever stuurt je naar huis om daar te werken, beschikbaar te zijn of een cursus te volgen.

De vraag: mag de werkgever dan minuren schrijven? Antwoord: nee. In deze gevallen mag dat niet.

Uitleg

Het systeem met minuren kun je terugvinden inartikel 26 en artikel 49 van de cao Particuliere Beveiliging. Ook in de cao G4S Aviation Security staan afspraken over minuren, hier heten ze 'verloopuren'. Per loonperiode kun je maximaal 24 minuren opbouwen. In 2020 mag je maximaal 60 minuren opbouwen. In 2021 maximaal 50. 

Minuren zijn uren waarvoor je nu betaald krijgt, maar die je eventueel later inhaalt. Dit systeem is bedoeld om 'leegloop' op te vangen. Bijvoorbeeld omdat er op een bepaald project te minder uren nodig zijn om in te roosteren. In dat geval roostert de werkgever een aantal minuren in, die je eventueel later weer inhaalt. Heb je meer minuren dan het maximum, dan hoef je die uren niet later in te halen.

Ook nu, tijdens de Coronacrisis, geldt de cao. Dus ook de systematiek met minuren, net als altijd. Maar er zijn een paar bijzondere situaties mogelijk waarin de werkgever geen minuren kan rekenen.
  1. Je werkgever heeft de NOW-regeling aangevraagd
    • De werkgever krijgt 90% van de loonsom vergoed bij een omzetverlies van meer dan 20%. Is er geen werk en zit je thuis, dan wordt 90% van je inkomen betaald door de belastingbetaler via de NOW-regeling. De resterende 10% door de werkgever. Op dat moment is het niet de bedoeling dat er minuren worden gerekend. Je bent immers helemaal niet ingeroosterd en het gaat niet om leegloopuren. Stel dat je werkgever het maximale aantal minuren zou rekenen (24), dan zou dit betekenen dat je werkgever zelfs winst maakt op de NOW-regeling. Dat is niet de bedoeling van de NOW-regeling.
  2. Je kunt niet werken omdat de werkplek niet veilig is
    • Een veilige werkplek is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever. Uiteraard mag je werkgever van je verwachten om eventueel taken thuis of op een andere werkplek te doen, maar dit moet wel een veilig alternatief zijn. Kun je niet werken - bijvoorbeeld omdat je om gezondheidsredenen extra kwetsbaar bent voor Covid-19 en de werkplek niet veilig is - dan mag je werkgever dat niet als minuren beschouwen. Immers, het gaat hier niet om leegloopuren, maar je kunt niet werken vanwege arbeidsomstandigheden en gezondheid.
  3. Je werkgever heeft geen NOW-regeling aangevraagd en vraagt je om stand-by te zijn, thuis te werken of opleiding te volgen
    • Is er minder werk en zit je hierdoor thuis en vraagt je werkgever je om ‘stand-by’ te staan, thuis te werken of online cursussen voor je werk te volgen, dan kunnen deze uren niet als minuren geschreven worden. Ook hier telt dat het niet om leegloopuren gaat. Je bent immers beschikbaar of bezig voor je werk.

Heeft je werkgever geen NOW-regeling aangevraagd en bouw je toch minuren op, dan hoef je deze uren niet stand-by te zijn voor je werk of cursussen voor je werk te volgen. Je bent dan vrij. 

Wat zijn je rechten als je onder de cao G4S Aviation valt?

Werk je bij G4S Aviation op Schiphol, ook dan kan je maximaal 60 verloopuren opbouwen en maximaal 24 uur per maand. De cao Particuliere Beveiliging heeft dit namelijk als maximum. De cao G4S Aviation kan alleen positief afwijken van deze cao. De cao G4S Aviation heeft een maximum van 13 weken waarin de verloopuren weer ingelopen moeten worden.

Vragen?

Heb je vragen over hoe het werkt met minuren of verloopuren, laat het ons weten. Meld het ons als er problemen zijn rond de cao Particuliere Beveiliging of de cao G4S Aviation. 


Met vriendelijke groet, Erik Maas en Erik Honkoop

Cao G4S Aviation: Erik Maas (06 - 5160 2145, e.maas@cnvvakmensen.nl)
Cao Particuliere Beveiliging: Erik Honkoop (06 - 5132 0918, e.honkoop@cnvvakmensen.nl)
 

Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is juist nu zinvol. CNV Vakmensen