Al het nieuws

Met mooie jaarcijfers 2020 verwacht CNV een minder zuinige houding van NN aan cao tafel...

Vandaag zijn de jaarcijfers gepubliceerd van NN. Mooie cijfers mogen we wel zeggen. Dit zou toch ook aanleiding moeten zijn om de medewerkers te belonen voor hun bijdrage hieraan?

Het positieve nieuws van vandaag! 
Vandaag zijn mooie jaarcijfers gepubliceerd van NN. We zien daarnaast dat er over 2020 een dividend wordt uitgekeerd dat sinds de beursgang nog nooit zo hoog is geweest. Ook zijn kostenbesparingen gerealiseerd. Maar wat wrang is dat in de nieuwe strategie van NN de focus niet alleen op de aandeelhouder wordt gelegd, maar op alle stakeholders en dat we daar aan de cao-tafel nog zo weinig van merken. De 0-lijn voor een éénjarige - en een beperkte loonsverhoging voor een meerjarige cao bekostigen uit versoberingen door de link met pensioen en Sociaal Plan - laat zich moeilijk rijmen met het uit te keren dividend en zeker niet met de inkoop van eigen aandelen van € 250.000.000. Waar NN aan de cao-tafel zegt dat er geld nodig is om te investeren in het nieuwe beleid, en mede daardoor de lonen moeten worden gematigd, wordt tegelijkertijd een desinvestering gedaan. Dat geld zou juist aan de nieuwe strategie kunnen worden besteed als antwoord op een krimpende verzekeringsmarkt, relevantie voor de klant, dienstverlening en competentieontwikkeling van het personeel. En ook de Corona-effecten blijken in 2020, anders dan door NN ingeschat, mee te vallen. Dat resulteert in een beter resultaat van 5.3% ten opzichte van 2019. 

De onderhandeling over de cao zijn opgeschort tot 2 maart. We zijn nu bezig onze leden te raadplegen. Dat doen we met een enquête en ledenvergaderingen. Doe je ook mee?

Enquete 
Sinds een aantal weken loopt er een enquete waarmee we graag te weten willen komen of jij en jouw collega's het eens zijn met onze huidige opstelling in de onderhandelingen met Nationale-Nederlanden. De reactietermijn is hiervoor verlengd. De enquête kan je nog tot en met 24 februari as. met deze link invullen. 

Online vergaderingen 
Daarnaast organiseert CNV Vakmensen, samen met de andere vakorganisaties, een serie online vergaderingen. Het doel van deze vergaderingen is inhoudelijk van gedachte te wisselen over de ontstane situatie bij NN. Je kunt vragen stellen over het cao-overleg. Heb je tips, dan kun je deze delen met de onderhandelingsdelegaties en met je collega's.

Met deze link kun jij je aanmelden voor één van de nog resterende vergaderingen. 
Aanmelden kan ook op internet met dit webadres: http://bit.ly/3bbIraU 

Deze vinden plaats op: 

- Vrijdag 19 februari 2021 van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur
- Maandag 22 februari 2021 van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur
- Woensdag 24 februari 2021 van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur

Voorafgaand aan de vergadering ontvang je een link naar de vergaderomgeving. 

Mocht je het nog niet gedaan hebben, vul alsnog de enquete in en schrijf je in voor één van de online vergaderingen die we organiseren!

Contact
Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie di je met CNV Vakmensen wilt delen? Neem dan contact met mij op. 
Martijn den Heijer, bestuurder / onderhandelaar 
E m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer