Ledenbijeenkomst bonden SER 16-3

Zoals we jullie reeds hebben medegedeeld, hebben we op 25 februari 2020 voor het eerst cao overleg gevoerd met de waarnemend directeur van de SER. Tijdens dit gesprek hebben we de voorstellenbrieven uitgebreid toegelicht.

Bovendien is de zorgelijke situatie rondom de medezeggenschap aan de orde geweest. Het vervolgoverleg met de directie van de SER staat gepland op 16 maart a.s. om 14.30 uur. Het overleg was constructief van aard en er zijn al de nodige stappen gezet in de richting van een marktconforme cao, de reactie van de directie op onze voorstellen zullen we ter vergadering met jullie delen.

Omdat we de lijnen met jullie graag kort houden nodigen we jullie ter voorbereiding van het volgende cao overleg nodigen we je graag uit voor een gezamenlijke ledenvergadering van FNV en CNV Vakmensen op:

  • Datum:  maandag 16 maart 2020
  • Tijd: van 13.30 uur tot 14.30 uur
  • Locatie:  in het gebouw van de SER.

Heb je vragen op opmerkingen of wil je graag omdat je er niet bij kan zijn alvast je input geven, bel/mail gerust met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Downloads