Leden stemmen in met nieuwe pensioenregeling Aegon

De afgelopen periode hebben de leden van CNV Vakmensen hun stem kunnen uitbrengen over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe pensioenregeling bij Aegon. Een meerderheid van 70% van de stemmers heeft ingestemd met de gemaakte afspraken.

Stemming
Veel van de CNV leden hebben hun stem uitgebracht, bedankt hiervoor. Als argument voor de regeling werd vooral gegeven dat het een begrijpelijk akkoord is gezien de omstandigheden. Tegenargumenten waren o.a. de nieuwe risicoverdeling en het ander partnerpensioen. Daarnaast is er, net als in de sessies, behoefte aan goede communicatie en informatie bij de toekomstige keuzemomenten. Bij de andere twee vakorganisaties, FNV en De Unie, heeft ook een meerderheid voor de nieuwe pensioenregeling gestemd.

Hoe nu verder
Maandag gaat Aegon verder communiceren over het bereikte resultaat. Aegon onderzoekt momenteel de opties voor een uitvoerder van de nieuwe pensioenregeling. De wens vanuit Aegon is om dit binnenshuis te doen. Het pensioenadviesbureau Montae controleert als onafhankelijk partij of de afspraken dan ook marktconform voor Aegon en de deelnemers zijn.

Daarnaast moeten er nog aanvullende afspraken worden gemaakt over de invulling van de regeling. De pensioencommisie van de centrale ondernemingsraad en vakorganisaties hebben hierin ook weer een rol. Zo moeten we in gesprek over de uitvoerder, de communicatie, verschillende keuze-elementen, default en diverse andere onderwerpen.

Contact
Heb je vragen over pensioen of wil je suggesties geven over de volgende fase rondom het pensioendossier bij Aegon? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens. Dit kan uiteraard ook bij vragen over andere arbeid gerelateerde onderwerpen.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl