Al het nieuws

Leden stemmen in met nieuwe cao Zorgverzekeraars

Leden van CNV Vakmensen hebben unaniem ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Ook bij FNV en De Unie hebben leden in grote meerderheid ingestemd. Hiermee is de nieuwe cao definitief rondgekomen.

Cao definitief
Uit de ledenraadpleging onder de leden van CNV Vakmensen is gebleken dat de leden unaniem hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. Ook bij de vakbonden FNV en De Unie hebben de leden in grote meerderheid ingestemd. Afgelopen maandag hebben wij de werkgevers hierover geïnformeerd. Hiermee is de nieuwe cao definitief rondgekomen.

Collectieve loonsverhoging
De salarisverhoging voor 2019 van 3% wordt met terugwerkende kracht per 1 juli 2019 toegekend. Hoogstwaarschijnlijk zal dit al verwerkt zijn met de salarisuitbetaling deze maand. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit waarschijnlijk in november plaatsvinden.

Tekst cao
De nieuwe tekst voor de cao is nu nog niet beschikbaar, de teksten zullen nu worden uitgewerkt. Zodra de tekst van de cao definitief beschikbaar is, zal de nieuwe cao op onze website geplaatst worden.

Reageren
Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren? Dan kun je contact met mij opnemen. Mijn gegevens staan onder deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink
Onderhandelaar
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl