Leden gezocht voor Toetsingscommissie

Het zal je bekend zijn dat de vakorganisaties waaronder CNV Vakmensen, met CZ een sociaal plan hebben afgesloten om de personele gevolgen bij reorganisaties te ondervangen.

In een sociaal plan wordt ook afgesproken dat er een commissie is die nagaat of het sociaal plan op de juiste manier wordt toegepast. Bij CZ wordt dit de Toetsingscommissie van het sociaal plan genoemd.

Mocht een werk­nemer bezwaar hebben tegen beslissingen van CZ in het kader van het sociaal plan, dan kan hij/zij dit voorleggen aan de Toetsingscommissie.

De Toetsingscommissie bestaat uit drie leden:

  • een lid (en een plaatsvervangend lid) benoemd door de vakorganisaties;
  • een lid (en een plaatsvervangend lid) benoemd door de werkgever;
  • één onafhankelijk voorzitter (en één plaatsvervangend voorzitter) benoemd door beide leden namens de werkgever en de vakorganisaties.

CZ wordt momenteel vertegenwoordigd door Martin Bertels (secretaris). Zijn vervanger bij afwezigheid is Nicole Dams. Onafhankelijk voorzitter is Ton van Bommel. Zijn vervanger bij afwezigheid is Nicole Dams. 

Aan ons als vakorganisaties is verzocht na te gaan of er onder onze leden interesse is om voordragen lid of plaatsvervangend lid te worden. Er wordt dus zowel een lid en plaatsvervangend lid gezocht. Het plaatsvervangende lid komt in beeld bij vertrek van het lid, of bij verlof/ziekte.

Hoewel er zelden een zaak is voor de Toetsingscommissie, weten wij uit ervaring hoe lastig het kan zijn om de juiste kandidaat te vinden. Het is van belang dat je je in kunt leven in de gevolgen van een beslissing, voor zowel de werknemer als de werkgever. Je neemt elke beslissing met zijn drieën. Je staat er dus nooit alleen voor.

De ervaring die je opdoet met deze functie is een verrijking voor jouw loopbaan en staat goed op een cv. Zie het niet als iets dat je sowieso niet kunt maar als een uitdaging!

De ervaring heeft geleerd dat er niet veel zaken worden voorgelegd, de tijdsbelasting is daardoor gelukkig niet groot.

Je kunt tot en met vrijdag 24 mei reageren. Mocht je interesse, of vragen hebben dan kun je mij bellen of mailen.

Peter Vlaming
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl