Al het nieuws

Leden geven in grote meerderheid aan akkoord te zijn met nieuw sociaal plan VGZ

Een grote meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuw sociaal plan. Ook de leden bij FNV Finance en De Unie hebben ingestemd met het bereikte resultaat. Hiermee is het nieuwe sociaal plan VGZ een feit.

Nu de leden van CNV Vakmensen en de andere vakbonden hebben ingestemd, is het nieuwe sociaal plan definitief rondgekomen. Het nieuwe sociaal plan van VGZ kent naast een afspraak over een beëindigingsvergoeding ook afspraken over extra faciliteiten om medewerkers te ondersteunen in het vinden van een nieuwe baan. Nieuw in het sociaal plan is de afspraak voor een programma over een overstap naar de zorg.

Tekst sociaal plan
De komende tijd zal VGZ de tekst van het sociaal plan verder uitwerken en met ons bespreken. Zodra dit afgerond is, zal het sociaal plan op de gebruikelijke wijze weer beschikbaar worden gesteld aan de medewerkers van VGZ.

Samen Sterker!
Jij bent al lid van CNV Vakmensen. Als lid van CNV Vakmensen mag je meepraten over jouw arbeidsvoorwaarden. Maar nog belangrijker, als lid heb je ook stemrecht. Misschien wil je collega ook wel meepraten en meebeslissen over de arbeidsvoorwaarden. Maak je collega lid, samen staan we sterker! Zeker nu. Als jij een nieuw lid aanwerft, ontvang je een VVV-cadeaubon t.w.v. € 12,50. Jouw collega betaalt in het eerste jaar geen contributie, dit komt voor rekening van VGZ. Zo profiteer jij als je collega van deze actie. Voor meer informatie kijk op http://www.cnv-ledenwerven.nl.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5186 4265
E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl