Je cao, dat zit zo: Het jaarurenmodel bij AB's

Het jaarurenmodel op één A4'tje. In de cao Agrarische Bedrijfsverzorging zijn afspraken gemaakt over de werktijden. Voor bedrijfsverzorgers geldt het jaarurenmodel. Vaak zijn er vragen over dat jaarurenmodel. Daarom een paar voorbeelden en een printbaar overzicht over de afspraken en spelregels.
In de bijlage onder deze nieuwsbrief vind je een overzichtelijk schematisch overzicht van de afspraken die de vakbonden met werkgevers hebben gemaakt over het jaarurenmodel in de Agrarische Bedrijfsverzorging. De afspraken over het jaarurenmodel, meeruren, overuren en inconveniënte uren leiden soms tot misverstanden. 

Tip: Sla het overzicht op, print het uit, geef het aan je collega's en controleer of de afrekening dit jaar volgens de afspraken is verlopen. Heb je vragen, bel of mail me gerust. Of sluit je via WhatsApp aan bij de CNV Ledengroep voor Agrarische Bedrijfsverzorgers. Wil je de afspraken nalezen in je cao: download dan hier de cao-tekst.

Een paar voorbeelden over de werking van het jaarurenmodel.

Voorbeeld 1 - Meeruren zonder aanvullende afspraken
 • Begin: Je saldo in de urenbank is 0. Je maakt 120 meeruren, je werkt 40 uren op zondag en maakt wat overuren. Je maakt geen afspraak om meeruren of overuren op te nemen in de urenbank of als vrije tijd.
 • In het jaar: 
  • Meeruren gaan in de urenbank (+120)
  • Overuren plus 35% toeslag krijg je maandelijks achteraf uitbetaald.
  • Zondaguren plus 75% toeslag  krijg je maandelijks achteraf uitbetaald.
 • Einde jaar: er staan 120 uren in je urenbank.
  • 20 uren plus 35% toeslag krijg je uitbetaald in het begin van het volgende jaar.
  • Het beginsaldo in de urenbank in het volgende jaar is 100.

Voorbeeld 2 - Meeruren met aanvullende afspraken over de zondag
 • Begin: Zelfde als voorbeeld 1, maar je maakt vooraf de afspraak dat je zondaguren en 75% zondagtoeslag meeneemt in de urenbank. 
 • In het jaar:
  • Meeruren gaan in de urenbank (+120)
  • Overuren plus 35% toeslag krijg je maandelijks achteraf uitbetaald.
  • Zondaguren plus 75% toeslag gaan in de urenbank (40 (uren) + 30 (75% toeslag) = +70)
 • Einde jaar: het saldo van je urenbank is 190 (beginsaldo 0 plus 120 meeruren plus 70 zondaguren en toeslag) 
  • 90 uren plus 35% toeslag krijg je uitbetaald in het begin van het volgende jaar.
  • Het beginsaldo in de urenbank in het volgende jaar is 100.
 • Opmerking: De afspraak om de zondaguren en toeslag mee te nemen in de urenbank leidt hier tot een dubbele toeslag. Je krijgt overurentoeslag over de zondagtoeslag en zondaguren die je meeneemt in de urenbank.

Voorbeeld 3 - Min-uren zonder aanvullende afspraken

 • Begin: Je saldo in de urenbank is -20. Je maakt geen aanvullende afspraken over meeruren en overuren. Je maakt 140 minuren. Je werkt 20 uur op zondag en met de paasdagen.
 • In het jaar:
  • Minuren gaan in de urenbank (-140).
  • De zondaguren en toeslag krijg je maandelijks achteraf uitbetaald.
  • De uren tijdens Pasen plus de toeslag krijg je in de maand na Pasen uitbetaald.
 • Einde jaar: het saldo van je urenbank is -160 (beginsaldo -20 minus 140 minuren).
  • 60 minuren worden kwijtgescholden.
  • Het beginsaldo in de urenbank in het volgende jaar is -100.

Voorbeeld 4 - Min-uren met aanvullende afspraken over de zondag

 • Begin: Zelfde als voorbeeld 3, maar je maakt vooraf de afspraak om zondaguren en zondagtoeslag op te nemen in de urenbank.
 • In het jaar:
  • Minuren gaan in de urenbank (-140).
  • Zondaguren plus 75% toeslag gaan in de urenbank (20 (uren) + 15 (75% toeslag) = +35.
  • De uren tijdens Pasen plus de toeslag krijg je in de maand na Pasen uitbetaald.
 • Einde jaar: het saldo van je urenbank is -125 (beginsaldo -20 minus 140 minuren plus 35 zondaguren en toeslag)
  • 25 minuren worden kwijtgescholden.
  • Het beginsaldo in de urenbank in het volgende jaar is -100.
 • Opmerking: De afspraak om de zondaguren en toeslag mee te nemen in de urenbank leidt hier tot het kwijtraken van een deel van de zondaguren en zondagtoeslag.

Zijn er vragen, bel, mail of app gerust. Je kunt mij en je collega's uiteraard ook spreken via de nieuwe CNV Ledengroep voor Agrarische Bedrijfsverzorging.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen

Downloads