Al het nieuws

Input medewerkers gevraagd bij nieuwe cao Rabobank

De huidige cao loopt eind volgend jaar af. CNV Vakmensen is samen met de andere vakbonden en Rabobank begonnen met een verkenning voor een nieuwe cao. Afgesproken is om medewerkers meer te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe cao.
Alle partijen vinden het belangrijk dat de cao meer is dan een naslagwerk. De ambitie is daarom dat de cao in verbinding staat met de missie van Rabobank. Dit betekent dat CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden en Rabobank een coöperatieve cao nastreeft. De betrokkenheid en input van medewerkers is van essentieel belang. Op dit moment worden verschillende manieren ontwikkeld waarop medewerkers hun input kunnen geven: zowel offline als online.

Het is voor het eerst dat medewerkers zo direct betrokken worden bij de ontwikkeling van de cao. CNV Vakmensen zal samen met de andere vakbonden de komende maanden op verschillende locaties met Rabobank het cao-overleg gaan voeren. Op 8 november is het eerstvolgende overleg bij Rabobank Alkmaar. Hierbij krijgen de medewerkers op de locatie Alkmaar de gelegenheid om hun input te geven. In de komende maanden zullen we jullie via onze nieuwsbrieven en RaboNieuws informeren waar de cao-overleggen zullen gaan plaatsvinden en op welke andere manieren je input kunt leveren.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl