Impasse onderhandelingen cao en sociaal plan ABN AMRO

Afgelopen dinsdag 29 juni hebben CNV Vakmensen en de andere bonden voor de vijfde keer met de bank gesproken over de cao en het sociaal plan. Ondanks de wens en hoop van sociale partners om flinke stappen naar een eindresultaat te maken, is de uitkomst helaas dat we in een impasse zitten. CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie en Our Next Move zitten op één lijn. Reden waarom we allemaal terug gaan naar onze leden om te horen hoe jullie tegen het bod van de bank op de cao en het sociaal plan aankijken.

Sociaal plan, factor vertrekregeling
Jullie hebben ons aangegeven dat een ongewijzigd sociaal plan en daarmee handhaving van de factor 2,3 een prioriteit is. ABN AMRO heeft in eerste instantie voorgesteld om de factor terug te brengen naar 1,7. Inmiddels is de bank daarop teruggekomen en meent ze dat een versobering naar factor 2 te rechtvaardigen is.

Sociaal plan, de reistijdbepaling bij standplaatswissel
ABN AMRO wil de reistijdbepaling bij standplaatswissel grotendeels schrappen. De bonden en ONM zijn bereid om met elkaar te kijken of het nodig is om voor bijzondere gevallen hoofdstuk 7 (waarin dit geregeld is) buiten werking te stellen. Denk aan de standplaatswijzigingen/verhuisbewegingen rondom de hoofdkantoren in Amsterdam. Op het voorstel van de bank de reistijdbepaling voor iedereen vanaf schaal 7 te schrappen, hebben wij negatief gereageerd.

Sociaal plan, de opstapregeling
Tot slot ligt dit voorstel van de bank er: in de opstapregeling de mogelijkheid opnemen dat een relatiebeding in de vaststellingsregeling wordt opgenomen. Dat is voor ons niet bespreekbaar. Er is geen enkele noodzaak om op collectief niveau een relatiebeding af te spreken voor individuele gevallen. 

De cao, loonontwikkeling, structurele cao-verhoging
Hier kunnen we kort over zijn. Als wij instemmen met de factor 2 bij het sociaal plan, dan is de bank bereid om een cao met 0% loonsverhoging overeen te komen. De looptijd wordt daarbij op twee jaar gesteld! Dus 2 jaar een nullijn! Het huidige voorstel is voor ons maar ook voor de andere bonden en ONM onbespreekbaar.

Werken en reizen na Corona, thuiswerkvergoeding
We zijn in gesprek over een vaste thuiswerkvergoeding voor iedereen. De bank stelt voor om deze vaste thuiswerkvergoeding te baseren op €2,00 per dag, conform het Nibud advies. Als basis voor de berekening wordt uitgegaan van 60% thuiswerken en 40% op kantoor gedurende 47 weken per jaar. Daarmee kom je op een vaste netto thuiswerkvergoeding, dus ongeacht hoe vaak je in de praktijk thuis werkt, van € 23,50 per maand (gebaseerd op een fulltime dienstverband).

Reiskostenvergoeding
Vergoeding van de reiskosten voor werkdagen op basis van gebruik met een maximum van 40 km woon-werkverkeer, Hierbij de optie om te kiezen voor een OV-jaarkaart of een electrische leaseauto (alleen vanaf 15.000 zakelijke kilometers per jaar, exclusief woon-werkverkeer).
Het vervoersbudget voor schaal 12 en hoger komt te vervallen vanaf volgend jaar, maar blijft behouden voor de collega's die dit tot dan toe ontvangen. Dit geldt ook voor de collega's die op dit moment in een ontwikkeltraject naar schaal 12 zitten, maar daar pas op of na 1 januari 2022 in geplaatst worden.

Kortom
Op de belangrijkste onderwerpen komen we op dit moment niet tot overeenstemming met de bank. Dit geldt met name voor het sociaal plan en de loonontwikkeling. Ook op andere belangrijke onderwerpen zien wij op dit moment nog onvoldoende positieve ontwikkelingen. Onze observatie is dat met het huidige pakket zoals de bank het voorstelt onvoldoende waardering wordt uitgesproken voor haar medewerkers. Kostenbesparingen lijken op alle onderwerpen de belangrijkste drijfveer en niet het doorontwikkelen van eerlijke en stimulerende arbeidsvoorwaarden.
Voor nu hebben we de bank laten weten dat wij graag in gesprek blijven maar dat wij op basis van de huidige voorstellen op dit moment onvoldoende aanknopingspunten zien om voor de zomer verder te praten.

Wat vind jij?
Het volgende gesprek staat gepland op 8 september. Jouw input is van belang en nemen we mee naar dat gesprek. Stuur mij daarom een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl.
Of plaats je reactie, vraag of opmerking op www.jeachterban.nl/abn-amro 
Omdat we de zomerperiode ingaan en we vanwege Covid nog te maken hebben met beperkingen, is het lastig om elkaar face-to-face te spreken. Wil je toch graag dat we bijvoorbeeld een Teams-bijeenkomst organiseren waarin we je nog iets meer kunnen vertellen over het proces tot nu toe en de stand van zaken, laat dat dan ook weten in jouw mail.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,
Aletta Bulsink, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2047 1888 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl