Impasse in cao-overleg UWV

De afgelopen weken zijn we met UWV in onderhandeling geweest over de cao voor 2021. Met deze brief informeren wij (de vier vakbonden) jullie over de stand van zaken. De sfeer bij de gesprekken is goed en op onderdelen constructief, maar we zien te weinig beweging vanuit UWV op de meest belangrijke onderwerpen. En eigenlijk lever je er ook nog op in. Zo is het loonbod van 1,3% per 1 maart onder de verwachte inflatie. En de thuiswerkvergoeding van € 25,-per maand is te laag om de thuiswerkkosten te dekken. Daarom is het cao-overleg op 18 januari afgebroken. Alleen met jullie reactie kunnen we een verdere impasse voorkomen. Aan het eind van deze brief staat hoe je kan reageren.

Jullie verdienen waardering
Het afgelopen jaar bleek UWV een solide pijler in de uitvoering van Coronamaatregelen van de overheid. Ondertussen zorgden jullie ook voor de continuïteit van de UWV-dienstverlening aan vele Nederlanders. Het afgelopen jaar hebben jullie daardoor extra hard gewerkt en er is veel flexibiliteit van jullie gevraagd, nog meer dan in voorgaande jaren. Sommigen onder jullie hebben het daarnaast door de omstandigheden persoonlijk erg zwaar gehad. Ook het kabinet erkent UWV als een essentieel onderdeel van de sociale infrastructuur van Nederland en pleit voor het investeren in de uitvoeringsorganen. Jullie verdienen dan ook een goede loonsverhoging en een vaste baan naast meer eigen regelvrijheid.

Status onderhandelingen per onderwerp

Fiscale uitruil reiskosten
UWV heeft de fiscale ruimte voor reiskostenvergoeding eenzijdig gewijzigd per 1 juli 2020, terwijl dit niet nodig was. UWV rechtvaardigt dit door te stellen dat er geen signalen vanuit jullie zijn gekomen dat jullie het er niet mee eens zouden zijn. Echter, na jullie reacties en druk van de vakbonden heeft UWV de volledige fiscale ruimte weer beschikbaar gesteld voor heel 2020. Dit geldt ook voor de fiscale ruimte in 2021 die wel kan veranderen door politieke besluitvorming. De vakorganisaties vinden dat de fiscale mogelijkheden voor 100% benut moeten worden.

Pensioen
Om de opbouw van het pensioen op het huidige niveau te houden, is 2,8 % meer premie nodig dan de huidige. Hiervoor hebben wij een spaarpot die afgelopen jaren door jullie als buffer is opgebouwd volledig moeten inzetten. Hiermee is 2,4% van de premie voor dit jaar betaald. Deze spaarpot is nu leeg. De overige 0,4% betaalt UWV dit jaar. Daardoor is voor medewerkers de premie van 20% in de cao 2021 hetzelfde gebleven in plaats van een verhoging tot 22,8%. Maar de 2,4% hebben jullie zelf eerder opgebracht en daardoor draagt UWV eigenlijk (te) weinig bij in 2021.

Loon
Het openingsbod van UWV was slechts 1% . Dit is later aangepast naar 1,3% per 1 maart 2021. Daarnaast een eenmalige uitkering in 2021 van € 225,-. Per saldo krijg je dus minder dan de verwachte inflatie van 1,4-1,6%. Ook je kosten voor thuiswerken worden niet volledig vergoed. De eenmalige uitkering van € 225,- telt niet mee voor de hoogte van je vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Een eenmalige uitkering wordt ook niet in het vaste loon opgenomen en werkt daardoor niet door naar volgende jaren en het pensioen. Ook worden eenmalige uitkeringen niet betaald aan collega’s die via een uitzendovereenkomst werken.

Thuiswerkvergoeding
UWV heeft vanaf maart 2020 € 25,-thuiswerkvergoeding per maand bij een 38-urige werkweek. UWV heeft dit bedrag niet afgestemd met de vakbonden en is van mening daarmee een royaal gebaar te hebben gemaakt. UWV wil dit nu betalen vanuit de loonruimte, terwijl het een vergoeding is voor de kosten die jullie sinds maart 2020 zelf hebben gedragen. Tegelijkertijd is UWV zelf gaan besparen op de reiskosten, koffie, printers, etc. En UWV zal besparen op kosten van de bedrijfshuisvesting. Het Nibud heeft echter vastgesteld dat thuiswerken bij een full time dienstverband € 43,30 per maand kost. Dit is nog exclusief internetkosten. Daarnaast zien we dat medewerkers vanuit hun eigen portemonnee kosten maken voor de inrichting van een gezonde thuiswerkplek. Een goed bureau, een goede bureaustoel of een monitor zijn niet goedkoop. Er moeten in de cao afspraken gemaakt zodat UWV meer verantwoordelijkheid neemt voor jullie werkplek, gezondheid en vitaliteit. Overigens is in januari 2021 geen thuiswerkvergoeding betaald.

Werkzekerheid
Meer dan een kwart van de UWV’ers heeft geen vast contract. Dat zorgt voor ongelijkheid en constante wisselingen op de werkvloer. Twee jaar geleden hebben wij in de cao afgesproken dat 85% van de medewerkers een vast dienstverband moet hebben. UWV heeft zich niet aan deze afspraak gehouden. Het percentage vaste dienstverbanden is vanaf de dag dat we deze afspraak maakten elke maand afgenomen. UWV stelt voor om volgend jaar 5% meer collega’s vast in dienst te nemen dan in december 2020. Dat kan voor jou een vaste baan betekenen, maar we zijn dan nog lang niet op het afgesproken niveau van 85%.

Vitaliteit en vrije tijd
De afgelopen jaren zien we de werkdruk bij UWV alleen maar toenemen. Door het thuiswerken is de werkdag nog intensiever geworden, er wordt meer achter een beeldscherm gewerkt en er is minder echt contact met collega’s. Eenzaamheid, stress en lichamelijke klachten nemen daardoor toe. De vakbonden pleiten voor uitbreiding van verlofregelingen, waaronder:

  • Uitbreiding 80/90/100 regeling (Vitaliteitsregeling).
  • Verlofsparen om naar eigen behoefte in te zetten, bijvoorbeeld voor een sabbatical, kortere werkweek of gewoon vakantie.
  • Afschaffing collectief vrije dagen, zodat je hier zelf over kunt beschikken.
  • 3 jaar voor AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken door het vervallen van de RVU-boete, zoals vorige week door de eerste kamer mogelijk is gemaakt.
  • Studieverlof.

UWV wil geen uitbreiding 80-90-100 en niet 3 jaar eerder met pensioen. Over andere verlofuitbreidingen wil UWV nog geen concrete afspraken maken. UWV wijst op maatwerk op individuele basis indien je daarom vraagt. Bij individuele afspraken ben je echter erg afhankelijk van je manager en is de kans groot dat er pas ruimte komt nadat je fysieke of mentale klachten hebt gekregen.

Samenvattend
Het structurele loonbod van 1,3%, een eenmalige uitkering van 225 euro en het inleggen van een eenmalige pensioenpremie van 0,4% staat niet in verhouding met de inflatie en het volledig inzetten van een spaarpot met een pensioenpremiereserve van 2,4%.

Laat ons weten wat jouw mening hierover is
Voor we verder gaan willen we van jullie horen wat jij van het bod van UWV vindt. Dat mag in een paar woorden of juist uitgebreid. Laat in ieder geval van je horen en geef vooral aan waarom jij een goede cao waard bent! Wil je reageren? Laat je reactie achter op www.jeachterban.nl/uwv.

Mede namens
Etienne Haneveld, bestuurder FNV
Harma Pethke, bestuurder De Unie
Peter van de Leede, onderhandelaar t.b.v. Novag
Peter Schutte, kaderlid FNV

Marjolein Linders, kaderlid CNV Vakmensen
Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Stuur deze nieuwsbrief door naar je collega's, en maak hen lid van CNV Vakmensen via https://www.cnv-ledenwerven.nl