IBM reorganiseert wederom fors

We zijn door IBM geïnformeerd dat zij van plan is om van 560 collega’s afscheid te gaan nemen. Met de Ondernemingsraad (OR) is deze reorganisatie afgestemd en met hen is een Sociaal Plan afgesproken. Niet alleen is deze reorganisatie te fors en erg triest voor de mensen die geraakt worden. Ook is de aanpak van IBM dubieus te noemen. CNV Vakmensen staat voor je klaar als je hulp nodig hebt.

De reorganisatie en het Sociaal Plan

Onder het mom van organisatorische en technologische veranderingen (lees bezuinigingen) start IBM een ‘resource balancing traject’. De gevolgen zijn fors. 560 van de 2220 collega’s moeten gaan vertrekken. In eerste instantie zal op de afdeling GTS IS een vrijwillig vertrekprogramma gaan gelden. Daarna wordt beoordeeld wie er (ongebruikelijk voor IBM) gedwongen dient te vertrekken.
Ook andere business units zullen binnenkort worden gereorganiseerd waarbij ook gedwongen vertrek aan de orde zal zijn. Met de OR is een Sociaal Plan afgesproken dat alleen betrekking heeft op dit resource balancing verhaal. De looptijd is tot 31-12-2021. De ook nog steeds geldende sociale paragraaf (tot april 2023) zal op eventuele toekomstige vrijwillige programma’s van toepassing zijn.

Voor zover nu al te beoordelen hebben we inhoudelijk veel moeite met (in ieder geval) één bepaalde passage uit het Sociaal Plan. Je krijgt 14 kalenderdagen om na boventalligheidsverklaring je VSO te accepteren. Als je in beroep gaat tegen je voorgenomen ontslag dan verlies je per direct de meerwaarde van het Sociaal Plan als het gaat om de ‘schadeloosstelling’. Je valt dan terug op de wettelijke transitievergoeding. Dit is voor ons (al jaren) onacceptabel. Een werknemer behoort zonder consequenties in beroep te kunnen gaan. IBM stelt zich op het standpunt dat men dit voldoende afdekt door het instellen van een interne begeleidingscommissie. Wij vinden dit een ernstige benadeling van medewerkers.

Teleurstelling CNV Vakmensen

CNV Vakmensen betreurt deze manier van handelen van IBM. Het is een forse reorganisatie en de gevolgen zijn triest. Niet alleen voor de collega’s die moeten vertrekken maar ook voor degenen die uiteindelijk mogen blijven. Bovendien laat IBM zich van zijn slechtste kant zien door vakbonden in dit traject de facto buitenspel te zetten.

CNV Vakmensen en andere vakbonden zijn in november vorig jaar door werkgever geïnformeerd over het reorganisatie voornemen. Ook met de OR hebben we toen contact gehad. Op basis van vertrouwelijkheid zouden vakbonden beide partijen geheel vrijblijvend mogen ‘adviseren’ in dit traject. Aangezien vakbonden namens leden opereren en de route om jullie te raadplegen werd afgesneden hebben we daarvan afgezien. We zijn geen adviesbureau. Vorige week ontvingen we uiteindelijk de concrete en uitgewerkte plannen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO).

Input van IBM werknemers gedurende dit traject was kennelijk niet welkom. Als CNV Vakmensen willen we altijd de input vanaf de ‘werkvoer’ in dit soort ingrijpende situaties. Daar doen we geen concessies aan. IBM weigert dat te zien. Dat betekent dat CNV Vakmensen wederom geen partij is bij dit Sociaal Plan. Betreurenswaardig dat IBM (wederom) zo heeft geopereerd.

Wat is jouw opvatting?

Inmiddels zijn we in de gelegenheid om naar je mening te vragen. Wat vind je van deze handelswijze van werkgever? Welke vragen en opmerkingen komen er in je op? Ben je het eens met onze kritiek op de inhoud en over dit traject? Zie je mogelijkheden om IBM op andere gedachten te brengen? Of past deze handelswijze bij IBM? Ik ben erg benieuwd naar je mening. In het kader van de WMCO procedures zullen wij op 2 april in contact zijn met werkgever om daar deze gang van zaken te bespreken en vragen en onduidelijkheden in algemene zin bij werkgever neer te leggen.

Schakel het CNV in voor individuele hulp!

De komende tijd zal er waarschijnlijk van alles op je af komen. Wel of niet een vrijwillig vertrek programma? Wel of niet boventallig? Mijn advies is om als je in deze situatie komt zo snel mogelijk met onze CNV helpdesk contact op te nemen via 030-751 1007. Teken in ieder geval nooit zomaar een VSO maar leg dit eerst voor aan onze juristen.

Voor vragen en/ of opmerkingen kan je bij mij terecht
Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl