Hoe gaat het met de cao Reisbranche?

Zoals je eerder hebt kunnen lezen zijn we hard op weg om de cao te moderniseren. In juni hopen wij samen met de werkgevers (cao-partijen) tot een akkoord te komen. In de afgelopen weken is er in 6 sessies gesproken met enthousiaste werkgevers en medewerkers.

Onderwerpen waren: wat zijn eigenlijk moderne arbeidsvoorwaarden, waar loop je tegen aan in de huidige cao? Welke artikelen / thema’s zijn onduidelijk en roepen vragen op? Of werken niet goed in de praktijk en hoe kan dat anders, beter?
Deze 6 sessies waren ontzettend nuttig en helpen ons om verdere stappen te zetten en keuzes te maken. Daarnaast is het mooi om te merken dat we een branche zijn waarin veel energie, enthousiasme en creativiteit aanwezig is!

Wat valt er tot nu toe op in dit cao-proces?
Grote mate van diversiteit
Onze branche kent een (steeds) grotere mate van diversiteit. Voortgekomen uit de retail zien we nu dat het verschil in bedrijfsactiviteiten en functies sterk is toegenomen. De nieuwe cao zal daarom een kader moeten bieden dat voor iedereen geldt.

Afspraken op meerdere niveaus
Afspraken over je arbeidsvoorwaarden komen op verschillende manieren tot stand. Soms zijn zaken in de wet geregeld. Andere onderwerpen staan in onze branche-cao. Maar veel bedrijven passen ook weer (aanvullende) eigen regelingen toe. Afwijkingen van de cao zijn alleen toegestaan als deze in gunstige zin voor de medewerker afwijken. Het is voor medewerkers lang niet altijd duidelijk hoe afspraken tot stand komen. Misschien helpt onderstaand overzicht.

 

Vormen van overleg

Uitkomsten

Centraal overleg

Vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid overleggen in Stichting vd Arbeid, SER, voor- en najaarsoverleg

Wettelijke regelingen, centrale akkoorden en adviezen

Cao-overleg:

Reisbranche

CNV Vakmensen, FNV en de Unie onderhandelen met vertegenwoordigers ANVR over de cao Reisbranche

Cao voor medewerkers van ANVR-leden en na algemeen verbindend verklaring door ministerie, voor de gehele branche

Bedrijfsniveau, HRM

Medewerker - Leidinggevende

Directie, OR en HR maken HR-beleid

Medewerker en leidinggevende overleggen en onderhandelen

Personeelsgids, instemming OR, aanvullende afspraken bovenop cao. Uitwerking mogelijkheid individuele keuzes

Individuele keuzes in arbeidsvoorwaarden; afspraken over tijd, geld, prestaties en bijvoorbeeld ontwikkeling

Autonomie, ontwikkeling en zelfregie De gesprekken maken duidelijk dat er veel behoefte is aan meer zelfregie voor medewerkers. Binnen de kaders van de bedrijfsvoering bestaat de behoefte om in grotere mate zelf keuzes te maken over ontwikkelpaden, arbeidstijden of het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Hier gaan we mee aan de slag.

Reisleiders in de cao
Uit de gesprekken kwam als een gemeenschappelijke wens van werkgevers en medewerkers naar voren om de positie van reisleiders in de cao goed te omschrijven en te borgen.

Toeslagen
In de gesprekken is duidelijk geworden dat de huidige toeslagen in de cao voor medewerkers een belangrijk onderdeel van hun inkomen kunnen zijn. Er is wel discussie over de vraag of de wijze waarop deze toeslagen nu worden toegekend voor iedereen duidelijk en ook de juiste manier is. Dit geldt bijvoorbeeld voor overwerk, maar ook voor de bereikbaarheidsdiensten.

Hoe nu verder?
We puzzelen intensief verder aan de nieuwe cao! Het beloningsonderzoek loopt nog en aan de cao-tafel hebben we nog een aantal vernieuwingsonderwerpen met elkaar te bespreken zoals beloningen en contractvormen. Daarnaast gaan we nader onderzoeken op welke wijze we het beste cao-afspraken kunnen maken voor de reisleiders. De planning is nog steeds om in juni met een mooi onderhandelingsresultaat te komen.

Laatste nieuws
Geen hoger loonbod ANVR voor de cao van 1 nov 2018 – zomer 2019 (tussen-cao). Bovendien wil de ANVR hierover niet meer onderhandelen. Zij biedt 2% per 1 juli 2019. Bij een inflatie van ruim 2,5% betekent dit een daling van jouw koopkracht.

Hoe zit het ook alweer?
CNV Vakmensen en andere vakbonden onderhandelen over 2 cao’s met de ANVR:

  1. De cao november 2018 tot zomer 2019, in voorstel ANVR tot 1 september 2019.
  2. De moderniserings-cao vanaf circa de zomer van 2019.

De vorige cao is per 1 november 2018 beëindigd. De nieuwe moderniserings-cao gaat, naar verwachting, pas medio zomer 2019 in. Daarom hebben de vakbonden gepleit voor een cao in de tussenliggende periode. De werkgevers willen dat wel maar bieden een te lage loonsverhoging. Wij hebben begin deze maand opnieuw gevraagd of zij met een beter bod willen komen.

De onderhandelingsdelegatie van de ANVR heeft vorige week (14 maart 2019) meegedeeld dat de ANVR niet bereid is tot een hoger loonbod. Dit stelt teleur en CNV Vakmensen gaat zich samen met de andere vakbonden beraden over deze situatie. Immers, een moderne cao vraagt ook om een passend loongebouw. 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het weten. Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl of 06-47826877