Geen convenant met CNV Vakmensen, hoe nu verder

Vorige week lieten we je weten dat een grote meerderheid van onze leden bij ANWB Retail heeft gestemd tegen het convenant tussen ANWB en CNV Vakmensen, waarin een aantal gevolgen van de overgang van ANWB naar ANWB Retail werden opgevangen.

Met deze nee-stem komt er geen handtekening van één van de vakbonden onder de afspraken.

Hoe verder
In de Wet is bepaald dat jij bij een overgang van onderneming met al je rechten en plichten mee overgaat. Dat geldt voor al je arbeidsvoorwaarden behalve voor pensioen. Kijk daarvoor ook nog eens in onze Nieuwsbrief van 3 oktober.

Ondernemingsraad
Aan de OR moet in situaties als deze advies worden gevraagd. Zoals jullie weten is de OR hier al een tijd heel intensief mee bezig. Het is aan de collega’s in de OR om te bepalen of er sprake is van nut en noodzaak van het voorgenomen besluit om de winkels te verzelfstandigen.
Na een positief advies mag ANWB verder gaan met de verzelfstandiging.
Bij een negatief advies is er een wettelijke wachttijd van 30 dagen, voordat ANWB verder mag gaan. De bedoeling is in dergelijke gevallen dat OR en werkgever proberen er alsnog uit te komen (dat is meestal het geval), maar als dat niet zo is, dan kan een OR ook altijd nog naar de Ondernemingskamer (als ze vinden dat ze daar goede redenen voor hebben).

Gevolgen voor jou
Dat er geen afspraken zijn gemaakt met de vakbonden betekent niet dat de verzelfstandiging niet door zou kunnen gaan. Over de verzelfstandiging zelf gaat immers de OR. Wél betekent het dat de wettelijke bepalingen gelden en dat je dus op grond van OvO (overgang van onderneming) overgaat met de rechten en plichten die je op het moment van de overgang hebt, behalve je pensioenregeling.
ANWB mag niet eenzijdig verslechteringen doorvoeren.
Het is niet duidelijk of ANWB nu met de OR afspraken wil maken over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de overgang of niet, maar als dat wel het geval is en als de OR afspraken zou maken, dan betekent dat niet dat jij daar aan gehouden bent. Verslechteringen mogen alleen met jou zelf worden afgesproken. Jij moet zelf (maar alleen als je dat wilt, en waarom zou je?) je handtekening zetten onder andere arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Advies en hulp
Wordt er aan jou een voorstel gedaan, neem dan contact op met mijn collega’s van de individuele belangenbehartiging. Als CNV-lid heb je recht op advies en ondersteuning en maak daar gebruik van! Mail info@cnvvakmensen.nl of bel 030 - 7511 007.

Update
Zodra wij meer informatie hebben, zullen we die uiteraard met je delen.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl