Directie verzoekt medewerkers om begrip en offer

Jullie directie heeft bij ons aangeven dat TLN in zwaar weer zit. Vorig jaar is er 258 miljoen omgezet, het budget voor 2020 is 269 miljoen. De verwachting is dat er 265 miljoen behaald zal worden. Dat is 1,5% lager dan gebudgetteerd. Maar hoger dan vorig jaar!

Liefst hadden we jullie in een bijeenkomst gesproken, dit is helaas vanwege de Coronacrisis niet mogelijk, vandaar deze nieuwsbrief.

Jullie directie heeft bij ons aangeven dat TLN in zwaar weer zit. Vorig jaar is er 258 miljoen omgezet, het budget voor 2020 is 269 miljoen. De verwachting is dat er 265 miljoen behaald zal worden. Dat is 1,5% lager dan gebudgetteerd. Maar wel een stuk hoger dan vorig jaar! En natuurlijk staan daar tegenover wel extra kosten vanwege de Coronamaatregelen, zoals de tijdelijke sluiting van de winkels, het orderpikken zal anders moeten en dat brengt kosten met zich mee, schades aan boeken reclameren zal lastiger gaan, etc. maar ook een deel van deze zaken zijn het gevolg van besluiten die door eerdere directies zijn genomen, zoals het niet instappen in de digitalisering, geen automatisch sorteercentrum in gebruik nemen, etc.

EMC van 2019 was 30 miljoen. Budget voor 2020 is 32 miljoen. Verwachting is dat er 30 miljoen behaald zal worden. 6,25% lager dan gebudgetteerd. Directie wil een gat dichtlopen van 2 miljoen om zo toch het budget te behalen, budget niet behalen is geen optie aldus directie. Of het budget realistisch is gezien de crisis waarin ons land (en eigenlijk de wereld) zich in bevindt en het dal waaruit TLN moet opklimmen laten we in het midden.

Directie vraagt jullie in te stemmen met het opschorten van de 2% structurele loonsverhoging per 1 juli 2020 om zo 160.000 euro (salaris, 8% vakantiegeld en 25% werkgeverslasten) te kunnen besparen in een periode van een half jaar (1 juli tot en met 31 december 2020).

Ze stellen voor dit te doen onder de volgende voorwaarden:

  • Indien wij over 2020 een negatief bedrijfsresultaat moeten incasseren, zal de loonsverhoging permanent vervallen;
  • Indien het budget 2020 niet wordt gehaald, maar TLN wel een positief bedrijfsresultaat realiseert, wordt de 2% alsnog op een later tijdstip doorgevoerd (kan pas in april 2021 vastgesteld worden)
  • Indien het budget toch wordt gehaald, zal de oorspronkelijke loonsverhoging van 2% alsnog met terugwerkende kracht worden uitbetaald.

Wat hiervan vinden als vakbonden mag duidelijk zijn. Zeker omdat we geen cijfers hebben mogen inzien behalve de eerder genoemde omzet en EMC cijfers. Cijfers die ook door de directie tijdens online sessies met jullie zijn gedeeld. Tevens is de waarde van jullie “offer” 8% van de beoogde besparing van 2 miljoen euro. De vraag die je daar over kunt stellen en waarover je kunt nadenken is in hoeverre deze bijdrage gaat helpen en wat dit doet met het gevoel, de loyaliteit en de sfeer op de werkvloer onder de medewerkers. Zaken die we ook onder de aandacht hebben gebracht van de directie. Deze kostenbesparing komt zoals eerder gezegd maar voor een deel door de extra kosten in verband met genomen Coronamaatregelen. Andere zaken zoals tegenvallende verkoopresultaten, onvoldoende voorbereid op ontwikkelingen in de markt, en zijn onder meer veel te laat ingesprongen op de digitalisering van het onderwijs, etc. hebben dit tekort vooral teweeg gebracht.

We hebben gevraagd of er tegenover het inleveren van de 2% loonsverhoging een werkbehoud garantie staat, deze is er niet. Wel geeft men aan dat als het budget niet wordt gehaald de kans groter is dat er ontslagen zullen vallen. Met andere woorden wanneer de 2% niet wordt ingeleverd, wordt de kans groter dat er ontslagen zouden kunnen vallen.

Maak gebruik van je stemrecht als vakbondslid! Graag je stem laten horen middels het sturen van een e-mail aan: l.slagter@cnvvakmensen.nl. Een ja of een nee is voldoende, vragen stellen kan natuurlijk ook. Graag vóór woensdag 17 juni reageren.

Blijf gezond!

Linda Slagter
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 37
E l.slagter@cnvvakmensen.nl