Al het nieuws

Digitaal Periodiek overleg met NN

Het periodiek overleg met NN vond ook digitaal plaats. Wij spraken over het invaren van Vivat-collega’s in NN, de positie van de boventalligen in coronatijd en de interne arbeidsmarkt, de coronamaatregelen en de beoordelingsverhoging.

500 collega’s van Vivat erbij de komende tijd
De kogel is door de kerk want de toezichthouder heeft toestemming gegeven, 500 Vivat-medewerkers komen de komende tijd naar NN toe. De eersten zullen op 1 oktober 2020 integreren binnen de NN-organisatie. Voor hen is een arbeidsvoorwaardenprotocol, tussen NN, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties, afgesproken. Daarin zijn de arbeidsvoorwaarden van NN en Vivat vergeleken en is er een oplossing gevonden voor de overgang voor wat betreft arbeidsvoorwaarden. De medewerkers hebben massaal voor dit protocol gestemd. Daarna zijn de medewerkers ingedeeld in het NN-functiegebouw. Dat is hen persoonlijk meegedeeld. Enkelen hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Daar is door de ingestelde bezwaarcommissie een uitspraak over gedaan. Over het algemeen hebben de toekomstige collega’s hier nu een goed gevoel over. Het is te verwachten dat de integratie weer reorganisaties ten gevolge zullen hebben. De betrokken OR-en zullen dan advies uitbrengen.

Positie van boventalligen in coronatijd: kunnen ze aan het werk blijven binnen NN?
In de vorige ledenbrief is al uitgelegd dat de huidige boventalligen kunnen opteren voor een verlenging van hun bemiddelingstermijn. Daarbij kunnen zij nog in dienst blijven en 3 maanden van hun beëindigingsvergoeding inleveren of zij kunnen uit dienst gaan op de oorspronkelijke datum en nog 3 maanden extra bemiddeling krijgen, zoals nu al in het Sociaal Plan staat. Ook hebben wij aangegeven gehoopt te hebben op meer maatregelen. Deze keer ging de discussie over openstellen van de arbeidsmarkt binnen NN. Wij willen graag concrete afspraken maken over de mogelijkheid voor deze boventalligen om binnen NN in een andere rol aan het werk te blijven. Daar zijn wij nog niet uit. Dat wordt dus vervolgd. Binnenkort is daar een aparte afspraak over met NN.

Coronamaatregelen: thuiswerken en hoe richt NN straks de 1,5-meter-economie in
Je zult zelf al aan den lijve ondervonden hebben welke maatregelen NN heeft genomen in het kader van het coronavirus. Thuiswerken, al dan niet met een aangeschaft beeldscherm, toetsenbord en muis en eventueel met een geleende bureaustoel, is nog meer gewoon geworden. De systemen blijken na een paar kleine opstartproblemen goed te werken. Omdat je nu je NS-kaart niet kan gebruiken, kan je, als je toch naar kantoor gaat. gewoon je reiskosten declareren en is er een parkeerplaats voor je. Ook kan je terecht bij maatschappelijk werk als het thuiswerken je zwaar valt, zonder dat je werkgever dat komt te weten. Ook is het mogelijk op kantoor te werken als het thuis niet lukt, na overleg met je manager. Uit een onderzoek blijkt dat de meerderheid van de medewerkers wel tevreden is over het thuiswerken. NN is ook aan het nadenken over de zogenaamde 1,5 meter-economie en wat dat betekent voor NN. Thuiswerken blijft ook dan een goede oplossing. Wel zal er daarnaast gedeeltelijk op kantoor gewerkt worden. Dat kan redelijk gemakkelijk omdat het bij NN al mogelijk was om thuis te werken. Het heeft wel gevolgen voor het inrichten van de werkplekken op kantoor, de parkeerfaciliteiten, de catering, de toiletten, de liften, looproutes, de NS-kaart etc. Omdat het allemaal nog niet zo zeker en duidelijk is, worden de adviezen van het RIVM afgewacht om nadere maatregelen te nemen. Voorlopig blijft het devies dus: thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan.

De beoordelingsverhoging is uitbetaald
Voor 2019 gold een nieuw systeem voor wat betreft het beoordelen van je prestatie en ontwikkeling. Regelmatig heb je gesprekken gehad met je leidinggevende over de toekomst (in plaats van eenmaal per jaar terugkijken). Die gesprekken bepaalden of je voldoet aan de verwachtingen (meet) of niet voldoet (not meet) aan de verwachtingen. In principe krijg je, zolang je nog niet op je maximumschaal zit, dan 2,5% verhoging. Die verhoging wordt over het jaar 2019 in april 2020 uitbetaald. Van de 2,5% kan de manager dan zowel positief als negatief (tussen de 1 en 5%) afwijken, mits dat goed onderbouwd is. Op een paar schoonheidsfoutjes na is dat goed verlopen. Sommige managers moest nog wel duidelijk gemaakt worden dat het niet om een gemiddelde van 2,5% gaat voor het hele team. Dat is ze duidelijk gemaakt en kan geen excuus meer zijn, nu niet maar zeker in de toekomst niet. De meesten hebben die 2,5 % ontvangen, tenzij dat niet kon omdat ze op het maximum in hun schaal zaten of kwamen. Slechts enkelen hebben minder of meer ontvangen. Daarbij was wel de strenge eis dat dit goed beargumenteerd moest zijn.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen over coronamaatregelen, neem dan een kijkje op onze website: www.cnvvakmensen.nl of bel met CNV-info, telefoon 030-751 1007 Heb je nog overige vragen dan kan je bij mij terecht of deze stellen op https://www.jeachterban.nl/nationale-nederlanden/

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl