Al het nieuws

Correctieproces functiehuis en cao-overleg NN

Jijzelf, jouw manager en jij met je collega’s kunnen nog tot 26 maart vragen om een correctie voor jouw plotting in het functiehuis. Deskundigen van CNV Vakmensen en andere vakorganisaties zijn ook bij dat correctieproces betrokken.

Tevens hebben wij over de cao gesproken waarbij de onderwerpen bovenschaligheid, beoordelingsverhoging en de variant voor VIC nadrukkelijk aan de orde zijn geweest. Natuurlijk is er ook gesproken over de loonsverhoging en de looptijd van de cao en het sociaal plan.

Correctieproces functiehuis
Inmiddels kan je over het correctieproces op verschillende manieren geïnformeerd zijn: door een bericht op SAM, door het volgen van de webcast of door je manager. Jouw manager is uitgebreid geïnformeerd over dit proces, dus je kunt altijd bij hem of haar terecht voor vragen. Ook deskundigen van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn daarbij betrokken. Er zijn verschillende manieren waarop de plotting gecorrigeerd zou kunnen worden. Er wordt naar een aantal specifieke functiefamilies gekeken waarbij de vraag is of deze wel op de juist plaats in het functiehuis staan. Je kunt zelf een verzoek indienen, al dan niet gesteund door je manager. Ten slotte kan je manager voor jou en/of je collega’s een verzoek indienen. Er is al voor 700 medewerkers een verzoek tot herziening ingediend. Een aantal van hen is of wordt uitgenodigd voor gesprekken met externe functiewaarderingspecialisten van Korn Ferry om extra informatie en achtergrond te geven.
Je hebt tot 26 maart 2019 de tijd om een verzoek tot herbeoordeling in te dienen. Als jouw functiefamilie wordt onderzocht, heb je eventueel na dat onderzoek nog 2 weken de tijd om een individueel onderzoek in te dienen indien je dit nodig vindt.

Cao-traject nu vooral over loonsverhoging, looptijd, VIC-compensatie, bovenschaligheid en beoordelingsverhoging
CNV Vakmensen en de overige vakorganisaties hebben voor de cao met een looptijd van 2 jaar een loonsverhoging op tafel gelegd van 3% per 1 juli 2019, en 3% per 1 januari 2020. Daarnaast hebben wij voor het sociaal plan om een looptijd van 3 jaar gevraagd. We zijn het hier nog niet over eens.
Dat geldt ook voor de VIC-compensatie. Het lijkt erop dat wij bekijken of we een gemiddelde kunnen nemen van de afgelopen 3 jaar, maar tegen welk percentage dat dan wordt met een geïndexeerde toeslag, weten wij nog niet.
De meest lastige discussies gaan over de bovenschaligheid en welke maatregelen je daarvoor neemt, en de performance management-verhoging. We zijn het er in elk geval over eens dat we wat moeten doen aan de bovenschaligheid. Hopelijk zal daar in een volgend overleg meer duidelijkheid over komen.
Hetzelfde geldt voor de koppeling tussen performance en een eventuele verhoging. We gaan nu onderzoeken wat we daar nu precies mee willen en hoe wij het gesprek over je toekomst leidend laten zijn in plaats van terug te kijken naar wat je gedaan hebt. En dat is nog een hele puzzel.
Op 2 april aanstaande praten we verder. Natuurlijk houd ik je op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986