CNV steunt acties op Schiphol tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

CNV Vakmensen steunt de acties die volgende week dinsdag op Schiphol plaatsvinden. Vakbond FNV organiseert op 2 maart een 10-minuten actie voor betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden op Schiphol. CNV Vakmensen onderhandelt nog steeds met Schiphol over die thema's.
CNV Vakmensen overlegt op dit moment op een aantal dossiers met Schiphol en beveiligingsbedrijven over misstanden en concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij beveiligingsbedrijven. Daarnaast werken we aan een rechtsgang tegen beveiligingsbedrijf CTSN, dit bedrijf concurreert op arbeidsvoorwaarden door zich niet aan de afspraken rond de contractwisseling te houden. De 10-minuten-actie die vakbond FNV op 2 maart organiseert tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden ondersteunen we.

Over de acties zijn de volgende afspraken gemaakt met Schiphol:
  • Alle groepen leggen gelijktijdig het werk neer, van 14:00 tot 14:10 uur.
  • Iedereen blijft op locatie en waarborgt de veiligheid.
  • De medewerkers ronden hun werkzaamheden veilig af en pakken activiteiten bij calamiteiten direct weer op. Een voorbeeld van afmaken van werkzaamheden veilig afronden, is dat wanneer een pushback voor 14.00 uur begonnen is, dat deze taak ook afgerond wordt.
  • De rode knop procedure is te allen tijde van kracht.   
  • De security lanes worden - net zoals bij de pensioenacties op 29 mei 2019 - door Schiphol Group gesloten, worden leeggedraaid en na 10 min weer geopend
  • Surveillance en internationale transfer filters worden uitgesloten van deelname aan de acties.
Schiphol als marktmeester

Dat de luchthaven onder druk staat, dat is helder. Maar Schiphol heeft er voor gekozen om midden in de Coronacrisis een omstreden tender/contractwisseling uit te voeren in de beveiliging. Het betekent dat beveiligers bovenop de Corona-onzekerheid ook nog extra onzekerheid meemaken door nieuwe werkgevers en nieuwe cao's.

Om de contractwisselingen na de tender netjes te laten verlopen zijn afspraken gemaakt, bovenop de afspraken die er al zijn in de cao. In de praktijk blijkt dat een aantal beveiligingsbedrijven deze afspraken niet nakomt. Schiphol weigert tot nu toe in te grijpen bij deze bedrijven en pakt daarmee niet de rol van marktmeester.

Stop met cao-shoppen

De oproep van CNV Vakmensen aan Schiphol is om te stoppen met shoppen in cao's bij het uitschrijven van tenders. Beveiligingsbedrijven die dezelfde taken uitvoeren op Schiphol moeten onder gelijke minimale arbeidsvoorwaarden aan het werk kunnen. Kortom: lonen, toeslagen, arbeidstijden, roosters, vakbondsrechten en verzekeringen moeten bij alle bedrijven gelijk zijn. Als Schiphol mag shoppen uit beveiligingsbedrijven die verschillende cao's hanteren, dan leidt dat onherroepeljk tot afbraak van arbeidsvoorwaarden. We zien dat op dit moment gebeuren.

De actie op 2 maart is georganiseerd door vakbond FNV. We hebben overleg gehad en steunen de actie. En we blijven ons bij Schiphol en de beveiligingsbedrijven inzetten om er voor te zorgen dat marktwerking er niet toe leidt dat er tot het putje wordt geconcurreerd met jullie arbeidsvoorwaarden.

Met vriendeljke groet, 

Erik Honkoop & Erik Maas

Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen