CNV-reactie op eindrapport tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties

De Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) van de Tweede Kamer heeft op 25 februari jl. haar bevindingen gepresenteerd en zeven aanbevelingen gedaan voor verbetering (zie bijlage analyse rapport TCU versus aanbevelingen CNV). De afgelopen maanden heeft CNV op vele verschillende manieren input gegeven aan deze commissie. Jullie input was daarbij van zeer grote waarde. Op deze manier hebben we jullie stem krachtig kunnen laten klinken tijdens de hoorzitting van de commissie, bij Nieuwsuur (12 september jl.) en in NOS journaal (26 oktober jl.).

CNV is trots op jullie! De commissie heeft geluisterd naar de boodschap van ambtenaren in de uitvoering: Benut onze kennis en luister naar ons. De kern van jullie signaal is geland. Wat opvalt, is dat alle aanbevelingen van CNV terugkomen in het rapport. Met name de aanbeveling om de uitvoering meer zeggenschap te geven en de professionals aan het woord te laten stemmen ons hoopvol. CNV wil dat het eindrapport een keerpunt wordt bij de uitvoering van overheidsbeleid.

Reacties van leden
Dinsdag 2 maart jl. heeft CNV met een aantal betrokken leden het rapport en de aanbevelingen besproken. CNV was benieuwd naar hun reacties op het rapport, reflecties op de aanbevelingen en of de leden zich voldoende gehoord voelen. Ook is gesproken over hoe nu verder? Wat is er nodig om de aanbevelingen te laten landen? En wat wordt verwacht van de vakbond?

De eerste reacties van deze CNV-leden op het rapport zijn zeer positief. Zij zijn het er anoniem over eens dat het rapport de kern van het probleem raakt en dat de standpunten van CNV goed naar voren komen. “CNV wordt op een goede manier vermeld, we hebben kunnen aantonen dat we zinvol hebben meegedacht en in het rapport wordt ook verwezen naar het CNV-onderzoek.”
Ook hebben deze CNV-leden zorgen over de vertaling van de aanbevelingen in acties. “Er is goed in de roos geschoten, maar ze moeten het wel uitvoeren.” En “Tussen opschrijven en er wat mee doen zit veel verschil in de politiek. Daar moeten we het nieuw kabinet scherp op houden.”

Hoe nu verder?
Patrick Fey: ‘Ernstige problemen waardoor duizenden mensen ernstig in de knel komen, zoals bij de kinderopvangtoeslag, moeten in de toekomst worden voorkomen. Het is nu zaak de aanbevelingen van het rapport te vertalen in acties die invloed hebben op de ambtelijke top van de diensten, op het middenkader en op de werkvloer. Maar allereerst moeten de conclusies een belangrijke plaats krijgen in het regeerakkoord en zal het regeerakkoord zelf op uitvoering getoetst moeten worden.’

De betrokken leden vinden het monitoren of de aanbevelingen een plaats krijgen in het regeerakkoord ook erg belangrijk. De suggestie om na een jaar terug te blikken wat er van de aanbevelingen terecht is gekomen, ondersteunen de leden van harte. “Het levend houden en monitoren is een belangrijk punt anders verdwijnt het onderin de la.”

Piet Fortuin, voorzitter CNV Vakmensen: ‘Wij zijn super trots op dit behaalde resultaat. Dankzij jullie hebben we niet alleen een krachtig signaal kunnen overbrengen, maar hadden we veel inhoudelijke input waar de commissie niet om heen kon. Het rapport sterkt ons bij het dagelijkse werk om jullie belangen te vertegenwoordigen.’

Heb je vragen over het rapport of de aanbevelingen? Laat het weten via JeAchterban.nl/uwv.

Piet Fortuin                                                                             Patrick Fey
Voorzitter CNV Vakcentrale/ CNV Vakmensen                       Voorzitter CNV Overheid

Bekijk de analyse adviezen CNV versus eindrapport tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties

Lees de eerste reactie van CNV op het rapport:
https://overheid.cnvconnectief.nl/nieuws/conclusies-tijdelijke-commissie-uitvoerings-organisaties-eerste-stap-naar-menselijke-maat/

Lees CNV position paper nog eens na:
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/position_paper_tcu_-_cnv_d.d._22_oktober_2020.pdf

Lees CNV adviezen aan het kabinet:
https://overheid.cnvconnectief.nl/cnv-adviezen-ambtenaar-centraal/

 

Downloads