CNV-leden stemmen in met Cao UWV

De afgelopen weken kon je stemmen over de cao en over het sociaal plan van UWV. 80% stemde in, 20% stemde tegen. Daarmee is er een cao en is er een sociaal plan.

Ook niet-leden konden stemmen op JeAchterban. Hun uitgebrachte stem is raadgevend, de door de leden van CNV Vakmensen uitgebrachte stemmen zijn beslissend.
Ongeveer evenveel leden als niet-leden hebben hun stem uitgebracht. Ook bij de niet-leden was de stemverhouding 80% voor en 20% tegen.

Wanneer merk jij hier iets van?
UWV werkt hard om de afspraken uit de nieuwe cao 2021 zo snel mogelijk te effectueren en ook daadwerkelijk uit te betalen.
Bij het salaris van juli 2021 ontvangen medewerkers uitbetaling van de structurele loonsverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, de eenmalige uitkering van €100,- bruto en de verhoging van de wachtdienstvergoeding. Ook wordt bij het salaris van juli de verhoging van de thuiswerkvergoeding naar €43,30 netto per 1 januari 2021 uitbetaald. De meeste afspraken gelden ook voor de uitzendkrachten zoals loon, thuiswerkvergoeding en eenmalige uitkering. Het uitzendbureau zal deze afspraken uitvoeren.

Het proces
De aftrap voor een cao per 1 januari 2021 werd gedaan met een door vakorganisaties en UWV gezamenlijk georganiseerd cao-symposium op 12 oktober 2020. Op deze dag spraken wij digitaal met bijna 1000 collega’s over een nieuwe cao voor UWV. Vanaf dat moment zijn er continu gesprekken geweest tussen bonden en werkgever.
De onderhandelingen bestonden uit soms lastige gesprekken, deze hebben in een constructieve sfeer plaatsgevonden. We zijn blij dat we in deze bijzondere tijd tot concrete afspraken zijn gekomen over een groot aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld het loon, het goede gesprek, de flexibele schil en de vergoeding voor thuiswerken.
Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten bij dit resultaat. De respons van de leden van de vakorganisaties was ook gericht op een aantal andere aandachtspunten: de duur van de onderhandelingen en mogelijkheden voorafgaand aan pensioen. De gematigde loonontwikkeling gaf eveneens veel respons.
Het is fijn om goed zicht te krijgen op de aandachtspunten. Specifiek het laatste punt hebben we direct ter harte genomen. Daarom zijn afspraken gemaakt om nog voor de zomervakanties met de gezamenlijke studies te starten. De uitwerking van deze studies vormen de basis voor de onderhandelingen voor een cao vanaf 2022, die we in het najaar gaan voeren.
Vakorganisaties en werkgever starten positief en in een goede samenwerking aan deze eerste fase op weg naar een nieuwe cao.

Bedankt
CNV Vakmensen dankt jullie voor je steun. Zonder jullie inzet in bijvoorbeeld de dialoogsessies met de Raad van Bestuur was dit nooit gelukt.

Roel van Riezen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl