Al het nieuws

CNV bereikt akkoord sociaal plan met CAK

De afgelopen maanden heeft CNV overleg gevoerd met jullie werkgever over een sociaal plan. De inzet van CNV was om een sociaal plan uit te onderhandelen waarbij voor de medewerkers met een arbeidsovereenkomst en voor de ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en voorwaarden gelden.

Onderhandelingen namens CNV
Namens CNV Vakmensen en CNV Overheid zijn de onderhandelingen gevoerd door de bestuurder van CNV Overheid. De bestuurder van CNV Overheid heeft ons wel tijdens de onderhandelingen bijgepraat over de ontwikkelingen.

Belangrijkste afspraken
Als CNV vinden we het belangrijk dat iedereen ruim de tijd krijgt om ander werk te vinden (als dat door reorganisatie nodig is) en daarbij gebruik kan maken van voorzieningen en faciliteiten die kunnen helpen in het vinden van ander werk, binnen het CAK of daarbuiten. Denk aan scholing, ondersteuning bij mobiliteit of financiële compensatie. De volledige tekst van het sociaal plan kunnen jullie vinden op het intranet van het CAK. Je kunt het sociaal plan ook onder “downloads” terugvinden.

Stemmen
Als lid van CNV Vakmensen hebben jullie nu het laatste woord. Met je stem kun je ons laten weten wat jij van het sociaal plan vindt. Vanaf 10 juli kan er gestemd worden door hier te klikken. De stemming sluit op 22 juli om 12 uur.
Ontvang je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet met dit webadres stemmen: www.cnvvakmensen.nl/caos/zorgverzekeraars

Verder vraag ik jullie je collega’s die niet lid zijn te informeren over de waarde van de vakbonden. Een sociaal plan komt niet zomaar tot stand! Dat kost veel tijd en menskracht en dus ook geld.

Contact
Heb je vragen? Heb je informatie die je met CNV Vakmensen wilt delen? Je kunt contact met mij opnemen door een e-mail te sturen. Mijn gegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink
Bestuurder
M. 06 51 86 42 65
E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads