Cao Zorgverzekeraars, we zijn er bijna

Afgelopen maandag heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden met de werkgevers gesproken over een nieuwe cao. Over pensioen hebben we lang gesproken. Het lijkt erop dat we een akkoord kunnen bereiken met de werkgevers over een nieuwe cao.

Pensioen
Veel van onze tijd hebben we gebruikt om over de pensioenregeling te praten. Eerder had het pensioenfonds ons al gewaarschuwd dat er een premieverhoging zou plaatsvinden voor 2021. Doordat de marktrente de afgelopen maanden verder is gedaald, is het pensioenfonds genoodzaakt om ook voor 2020 de premie te verhogen. Samen met de werkgevers hebben we gezocht naar een oplossing om de pensioenregeling zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. Het lijkt erop dat we deze oplossing hebben gevonden. Om er zeker van te zijn dat deze oplossing ook daadwerkelijk klopt, moet een en ander nog nagerekend worden door de externe actuaris.

Overige arbeidsvoorwaarden
Ook over de overige arbeidsvoorwaarden hebben we gesproken. Er is onder andere gesproken over looptijd, collectieve loonsverhoging, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Over al deze onderwerpen hebben we nagenoeg een afspraak weten te maken. Alles hangt wel samen met de afspraken die we kunnen maken over de pensioenregeling.

Hoe nu verder?
De externe actuaris rekent nu voor ons de pensioenregeling verder uit. Volgende week donderdag, 19 september, komen we weer bij elkaar en praten we verder. Mocht blijken dat de oplossingsrichting die we hebben voor de pensioenregeling ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, dan lijkt het erop dat we volgende week donderdag een definitief akkoord kunnen bereiken over een nieuwe cao.

Robert Wonnink,
Cao-onderhandelaar
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl