Al het nieuws

Cao Zorgverzekeraars: we zijn begonnen

Afgelopen maandag zijn we gestart met de cao-onderhandelingen. De huidige cao loopt eind juni 2019 af. De eerste dag van de onderhandelingen staan altijd in het teken van het toelichten van de voorstellen. In deze nieuwsbrief informeer ik je welke voorstellen ik namens CNV Vakmensen heb ingediend.

Deze voorstellen zijn mede gebaseerd op de uitkomst van de vragenlijst die je eerder hebt ontvangen. Hieronder licht ik de belangrijkste punten van onze voorstellen toe.

Looptijd en loonsverhoging
De voorkeur gaat uit om per 1 juli een nieuwe cao af te sluiten met een looptijd van 12 maanden. Een langere looptijd is bespreekbaar, maar is wel afhankelijk van de afspraken die we hierbij kunnen maken.
Economisch gaat het goed met Nederland. Toch vinden wij dat werknemers dit nog onvoldoende terugzien in hun loonontwikkeling. Ook tijdens de crisisjaren hebben zorgverzekeraars winsten gemaakt. We hebben daarom ook voorgesteld om de salarissen en de salarisschalen per 1 juli structureel met 4% te verhogen.

Ontwikkeling
Elk jaar staat het thema ‘Duurzame inzetbaarheid’ op de agenda bij het cao-overleg. In de afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars vele veranderingen doorgevoerd. Het aantal arbeidsplaatsen is hierdoor verminderd, maar ook zien we dat functies veranderen. Misschien heb jij hier in de afgelopen jaren ook mee te maken gehad. Het is belangrijk dat jij voldoende ruimte krijgt om je te ontwikkelen. Hierdoor nemen jouw kansen toe om mee te kunnen gaan bij deze veranderingen óf, een nieuwe stap te maken in een totaal andere omgeving. CNV Vakmensen wil afspraken maken die jou helpen bij jouw ontwikkeling.

Duurzaam doorwerken
Speciale aandacht heb ik gevraagd voor de oudere medewerkers. Steeds vaker krijg ik te horen dat zij moeite hebben om aan de steeds hogere prestatie-eisen te voldoen. Het probleem bij deze groep is niet dat zij niet over de juiste vaardigheden beschikken, maar dat zij gewoon meer tijd nodig hebben. Om te voorkomen dat deze doelgroep uit de sector verdwijnt of dat zij ‘opgebrand’ de sector verlaten, wil ik graag afspraken maken over duurzaam doorwerken.

Dit waren de belangrijkste punten uit de voorstellen van CNV Vakmensen die ik afgelopen maandag heb toegelicht. De volledige voorstellenbrief tref je in de bijlage aan.

Hoe nu verder
De komende periode zal ik met de werkgevers verder praten over de cao. De volgende afspraak is op dinsdag 7 mei. Na elke onderhandelingsronde zal ik jullie informeren via deze nieuwsbrief.

Reageren?
Wil je reageren op de voorstellen die namens CNV zijn ingediend? Stuur dan een e-mail naar het onderstaand adres.

Robert Wonnink,
onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads