Cao Zorgverzekeraars, waar staan we

Op 24 juni hebben we weer een overleg gehad over de nieuwe cao. Pensioen was het enige onderwerp waar we over gesproken hebben. Via deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over de stand van zaken.

Stand van zaken
Eerder heb ik je al verteld dat we tijdens de cao-onderhandelingen ook praten over de pensioenregeling. De pensioenwereld is momenteel volop in beweging. Er zijn ontwikkelingen binnen SBZ Pensioen en ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving. Onder ‘downloads’ vind je een bijlage waar ik kort uitleg wat dit betekent voor de huidige pensioenregeling.

Wat betekent dit voor het cao-overleg?
Op een aantal vlakken hebben we al mooie afspraken gemaakt met de werkgevers. Je kunt hierbij denken aan het invoeren van een sabbatical of het extra stimuleren van opleidingen. Samen met de werkgevers hebben we afgesproken dat we voor 1 december 2019 meer duidelijkheid willen hebben over het pensioen en dat de loonafspraak die we gaan maken in zal gaan per 1 juli 2019.

Ten aanzien van pensioen kan er nu geen definitieve afspraak worden gemaakt omdat we eerst meer informatie nodig hebben van SBZ Pensioen over de mogelijke gevolgen voor de pensioenafspraken in 2020. Er is wel samen met de werkgevers een denkkader ontwikkeld waarbinnen we dit vraagstuk willen aanvliegen.

Dit denkkader kent de volgende stappen:
- inzicht verkrijgen in de mogelijke gevolgen voor 2020 en verder;
- op basis van deze cijfers een afspraak maken over maximering premie in 2020 met mogelijke gevolgen voor de inhoud van de regeling in dat jaar (dit kan nodig zijn als de premie door de nieuwe rekenregels scherp gaan stijgen);
- in 2020 onderhandelen over een nieuw contract:
* met een looptijd van ongeveer 2 jaar;
* waarbij alle partijen geen excessieve premiestijging willen (jij betaalt ongeveer 25%  van een premiestijging); 
* er een nieuwe ambitie wordt geformuleerd voor de regeling op de middellange termijn.
- In 2022 gesprekken voeren over het inrichten van een nieuw stelsel op basis van het pensioenakkoord.

Hoe nu verder
Op 9 en 19 september praten we verder met de werkgevers met als doel om een cao-akkoord te bereiken.

Robert Wonnink,
onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads