Cao-voorstellenbrief Arbo Unie

CNV Vakmensen sprak met Arbo Unie over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Op 15 december spreken we elkaar weer en dan onderhandelen we over een nieuwe cao. CNV Vakmensen hoort graag uiterlijk 11 december welke arbeidsvoorwaarden jij in een nieuwe cao wilt hebben.

Loon
Het eerste onderwerp zullen de financiële ontwikkelingen binnen Arbo Unie zijn. Wat is de invloed van corona op de werkzaamheden en het aantal opdrachten en welke keuzes maakt het management. Te denken valt hierbij aan de inhuur van externen, it-kosten, in hoeverre stegen de salarissen van de boven-cao-ers (medewerkers die niet onder de cao vallen). Aan jou de vraag in hoeverre jij de werkzaamheden ziet teruglopen of juist ziet vermeerderen? De loonvraag zal deels van de uitkomsten van dit gesprek afhangen.

Cao-onderwerpen zijn:

1. Thuiswerkvergoeding
Je kunt hierbij denken aan een eenmalige vergoeding voor de tijd die je afgelopen periode hebt thuisgewerkt. Ook kun je hierbij denken aan een budget waarvoor je een thuiswerkplek kunt aanschaffen. Ten slotte is een thuiswerkvergoeding een mogelijk onderwerp. Dit is een tegemoetkoming van de kosten die je maakt als je een dag thuiswerkt. Onder andere vallen je energiekosten en internetkosten hieronder.
2. Eenmalige compensatie
Voor corona-gezondheidsrisico’s die medewerkers in uitvoerende functies kunnen lopen.
3. Aanpak werkdruk
Doktersassistenten en verbetering doorgroeimogelijkheden.
4. Functiehuis
Dze analyseren en aanpassen waar nodig. Dit spraken we eerder al af. Concrete afspreken wanneer dit tijdens de cao looptijd gaat plaatsvinden.
5. Bedrijfsartsen 
Deze daar waar mogelijk een meer coördinerende rol geven.
6. Eindejaarsuitkering
De hoogte van de eindejaarsuitkering uitbreiden of aanvangen met opbouw 13de maand.
7. Individueel keuzebudget
Dit kan onder andere inhouden dat je een deel van je verlofuren omzet in verlofuren of andersom, het maandinkomen fiscaal aantrekkelijk kan benutten voor een aantal doelen, bijvoorbeeld een opleiding. Dit budget kan bestaan uit bijvoorbeeld de vakantie-uitkering en de eerder genoemde eindejaarsuitkering. Als je als medewerker geen keuzes maakt binnen het budget, ontvang je het bij je salaris in december.
8. Bespreken mogelijkheden oprichten branche-cao 

Hierboven staan enkele ideeën voor de voorstellenbrief Cao ArboUnie dat voor een gedeelte afkomstig van de leden.
Graag verneem ik per e-mail uiterlijk 11 december 2020 welke onderwerpen jij van belang vindt in je cao (graag aangeven per onderwerp en hoe belangrijk je het vindt: score 1 tm 10).

Arjan Baselmans,
bestuurder CNV Vakmensen
a.baselmans@cnvvakmensen.nl 
M 06 4782 6869