Cao-symposium en overleg UWV

Op 28 november vond het cao-symposium bij UWV plaats. Op diezelfde dag spraken bonden kort met het UWV en 11 december overlegden we verder. Hoe was het symposium en waar hadden we het tijdens het overleg over?

Cao-symposium
Tijdens het symposium kon je deelnemen aan 4 workshops met hoge kwaliteit. De deelnemers kwamen breed uit UWV. Veel jongeren, middengroep en ouderen. Dat helpt ons als vakbondsbestuurders en UWV om te weten hoe jullie in je werk staan. En wat jullie willen. Op je digitale werkplek komt een impressie van 28 november.

In de aanloop naar de cao zullen we na de zomervakantie van 2020 iets soortgelijks organiseren. Als je dan komt, kunnen we jouw mening in daden omzetten in de cao.

Overleg bonden en UWV
Tijdens het overleg met jouw werkgever kwamen verschillende thema’s aan bod:

  • Vaste contracten: Hoe kan het dat het aandeel flex is toegenomen?
  • 5 mei: Wordt dit een vaste vrije dag in lustrumjaren?
  • Eed en belofte: Wordt dit verplicht?
  • 80-90-100 regeling: Er zijn nog problemen, hoe lossen we die op?
  • Pensioen: Wat gebeurt er met de pensioenpremie?

Op Je Achterban doe ik kort verslag van het overleg. Lees het verslag en reageer ->*

Ontvang je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.jeachterban.nl/uwv voor het verslag.

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 60 203 4 of r.vanriezen@cnvvakmensen.nl