Cao-overleg Uitgeverijbedrijf opgeschort

CNV Vakmensen heeft deze maand samen met de andere vakbonden tweemaal overleg gehad met de werkgevers over een nieuwe cao. De hoop was er om snel tot een akkoord te komen. In deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van de gesprekken.

Einddatum cao
Eind mei van dit jaar liep de cao voor het Uitgeverijbedrijf af. In september hebben er twee gesprekken plaatsgevonden over een nieuwe cao. Zowel werkgevers als de vakbonden wilden onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid aanwezig was om snel tot een nieuwe cao te komen. Verschillende voorstellen zijn besproken. Helaas heeft het tot op heden nog niet geleid tot een akkoord.

Intern overleg
De werkgeversdelegatie heeft de behoefte om de laatste voorstellen die gedaan zijn intern te bespreken en te overleggen. Ook zullen wij samen met de andere vakbonden bespreken hoe we uit deze impasse kunnen komen. Aan beide kanten is er de wens om op korte termijn alsnog tot een akkoord te komen.

Hoe nu verder
Om toch snel tot een cao-akkoord te kunnen komen, hebben we gevraagd om een vervolgafspraak op korte termijn in te plannen. Dan moet blijken of we de laatste plooitjes glad kunnen strijken en er geen belemmering meer is om een nieuwe cao af te sluiten.

Reageren
Wil je naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren of heb je een vraag? Neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink
Onderhandelaar
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl