Cao-overleg bij Achmea krijgt contouren

In het constructieve cao-overleg zijn de onderwerpen 34-urige werkweek, pensioen, loonsverhoging en looptijd aan elkaar gekoppeld. Pensioen, 34-urige werkweek en loonsverhoging kosten geld en worden daarom in samenhang met elkaar besproken. Ook andere onderwerpen zijn aan de orde gekomen.

De 34-urige werkweek
Er is gesproken over de mogelijkheid om, bij een tweejarige cao, per 1 januari 2021 een 34-urige werkweek in te voeren. Partijen zijn het erover eens dat zo’n afspraak goed past bij de agenda voor de toekomst die eerder is afgesproken: het geeft medewerkers betere mogelijkheden om werken, leren en zorgen duurzaam te combineren. CNV Vakmensen gelooft dat een 34-urige werkweek hierbij kan helpen. Wel hebben wij een aantal zorgpunten uitgesproken, die goed geborgd moeten worden voordat we over kunnen gaan op een 34-urige werkweek. Dat moet een volgende overleg uitgewerkt worden in randvoorwaarden.

Toenemende pensioenkosten zorgpunt Achmea
Voor Achmea zijn de toenemende pensioenkosten een groot zorgpunt. Door de dalende rente valt de pensioenpremie die betaald moet worden hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Dat geeft voor Achmea weinig ruimte voor het maken van andere cao-afspraken. Achmea heeft daarom bij CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties aangegeven, dat de afspraken over de invoering van een 34-urige werkweek én een loonsverhoging afhangen van de afspraken over de beheersing van de pensioenkosten.

Werkgeluk, mantelzorg, verlofsparen en doorstroom zijn ook besproken
Alle onderwerpen uit de verschillende voorstellenbrieven zijn daarbij op tafel gekomen. Zo is er onder meer gesproken over:

  • de mogelijkheid om verlof te sparen om duurzame inzetbaarheid verder mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om dit voorafgaand aan het pensioen op te kunnen nemen;
  • de mogelijkheid om het salaris in een paar stappen af te bouwen als een medewerker in het kader van de inzetbaarheid een lager ingeschaalde functie accepteert. Of in de laatste jaren voor zijn pensioen minder uren gaat werken;
  • manieren waarop de interne doorstroom van medewerkers verbeterd kan worden, met name voor de middengeneratie;
  • de uitbreiding van het volledig betaald geboorteverlof voor partners van 4 naar 6 weken;
  • het beter faciliteren van mantelzorgers;
  • aan de slag gaan met werkgeluk. Werkgeluk is door CNV Vakmensen als belangrijk onderwerp voor de cao benoemd. Achmea wil de komende tijd dat onderwerp ook prominent op de agenda zetten.

Nu een tussenstand met contouren, 28 november verder
De contouren van de cao-afspraken lijken zich af te tekenen. Hoe de invulling wordt, dat weten wij nog niet. Daarover moeten wij verder onderhandelen. 28 november praten wij weer verder. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 23 50 09 86

“Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw”. Teken de petitie op https://geenpensioenskortingen.petities.nl/