Al het nieuws

Cao-overleg Achmea nog steeds verkennend

Tijdens het laatste overleg over de Achmea-cao is wederom gesproken over pensioen en klimaatafspraken. Daarnaast zijn de onderwerp werkcode (de positie van flexwerkers) en regelingen voor jong en oud verkend.

Pensioen: lastige puzzel

Het pensioendossier blijft een lastige puzzel. Wel zijn wij het erover eens er pas  defintieve afspraken zijn over pensioen als er een totaalpakket over de hele cao ligt. We gaan SPA (het pensioenfonds) nu vragen een paar berekeningen te maken, zodat wij daarover verder kunnen praten.

Klimaatafspraken

Zowel Achmea als CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan afspraken met betrekking tot het klimaat. Daarbij zijn  de varianten van een budget voor klimaatneutraal gedrag, samen meedoen met de nationale schoonmaakactie en beloning bij verminderen CO2 bij Achmea zelf aan de orde gekomen. CNV Vakmensen is nieuwsgierig of jij ook nog ideeën hierover hebt. Als dat zo is, dan horen wij dat graag.

Werkcode

Achmea, CNV Vakmensen en de overige vakorganisaties  hebben het initiatief genomen om met andere bedrijven een werkcode op te stellen. Doel daarvan is om het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen flexmedewerkers (vooral uitzendkrachten) en vaste medewerkers gelijk te trekken. Andere bedrijven hebben daarover afspraken opgenomen in de cao. Achmea doet daar al veel aan en wil ook uitzendkrachten recht geven op opleidingen, maar dat is nog niet in de cao verankerd. Dat gaat nu wel gebeuren.

Jong en oud: wanneer wel en wanneer geen aparte afspraken

Wij gaan in een van de volgende overleggen nog met elkaar verkennen of er wel of geen aparte afspraken gemaakt moeten worden voor aparte doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof en/of een RVU-regeling (vervroegd pensioen).

2 november volgend overleg

2 november 2021 is het volgende overleg. Wij willen dan het in ieder geval weer over pensioen hebben, maar ook kijken of we alle andere onderwerpen aan de orde kunnen laten komen, om een totaalbeeld te krijgen. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen??

Heb je nog vragen en/of opmerkingen of goede ideeen voor klimaatafspraken, laat het dan weten.

Jouw collega nog geen lid?

Als lid kun je stemmen over het onderhandelingsresultaat. Van 15 november tot en met 15 december vindt er weer een digitale maand van de vakbond plaats. Jouw collega kan dan een jaar lang gratis lid zijn. Voor jou hebben wij dan ook wat leuks in het vat. Daar hoor je binnenkort meer over.

Met vriendelijke groet

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M +31 06 23 500 986