Cao-overleg Achmea: de 1e verkenningen

Tijdens het cao-overleg met Achmea zijn er de 1e verkenningen gedaan over de onderwerpen pensioen, klimaatafspraken, onbeperkt opleidingsbudget en inzetbaarheid.

Pensioen: tussenstap naar nieuwe stelsel

Eind van dit jaar loopt de overeenkomst tussen Achmea en het pensioenfonds SPA af. Dat betekent dat wij naar de pensioenregeling moeten kijken. Dus pensioen is een belangrijk issue. Ook weten wij dat in 2024 het hele nieuwe pensioenstelsel ingaat. Tot het ingaan van het nieuwe pensioenstelsel zal er een tussenstap afgesproken moeten worden. Achmea geeft aan de laatste jaren veel geld aan pensioen kwijt te zijn geweest en wil het totale bedrag flink omlaag brengen. Zij geven aan dat dit ook hun ruimte voor andere cao-afspraken zal bepalen. Uit onderzoek door pensioendeskundigen (ook van de kant van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties), Achmea als werkgever, het pensioenfonds en vertegenwoordigers namens vakorganisaties bleek dat er een aantal knoppen zijn waarover wij het kunnen hebben. Dat zijn:

  • De pensioenpremie, de som die Achmea en jij inleggen om uiteindelijk je pensioen te kunnen betalen;
  • Het opbouwpercentage, dat is het percentage dat je jaarlijks opbouwt om voor jouw pensioen. Dat is een vastgesteld percentage. Dat percentage is nu 1,875 (het maximaal fiscaal toegestane percentage).
  • De dekkingsgraad. Dat is het percentage dat bepaalt of er voldoende geld in kas zit bij het pensioenfonds om alle pensioenen te kunnen uitbetalen.

Wij hebben een eerste verkenning gedaan over dit onderwerp, maar het zal heel lastig worden.

Klimaatafspraken

Zowel Achmea als CNV Vakmensen vinden het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt met betrekking tot het klimaat. We zijn nog niet zo ver dat wij elkaar kunnen vinden in wat voor afspraken dat dan kunnen zijn.

Onbeperkt opleidingsbudget en inzetbaarheid

In de huidige cao is er een pilot onbeperkt opleidingsbudget afgesproken. Tot een maximum van 5000 euro kunnen medewerkers, die meedoen in die pilot, zelf kiezen voor een opleiding. De pilot blijkt succesvol. Daarom wil Achmea een pilot voor heel Achmea afspreken. CNV Vakmensen wil dit ook voor heel Achmea afspreken maar niet in de vorm van een pilot. Daarnaast hebben wij gepleit voor aandacht voor interne doorstroming (ook als medewerkers op termijn boventallig zullen gaan worden), tijd voor ontwikkeling, het waarderen van je ervaring en tijd voor reflectie. De eerste inhoudelijke gesprekken hierover zijn verhelderend geweest, maar hebben nog niet geleid tot afspraken.

19 oktober volgend overleg

Op 19 oktober is het volgende overleg. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte. Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij i.wiersinga@cnvvakmensen.nl.

Je Achterban en nieuwe website

Op Je Achterban kun je actief meepraten. Laat ons ook vooral weten wat jouw ideeën over deze cao-onderhandelingen zijn en de eventuele sociale gevolgen zijn. Heb jij collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten? Dat kan dus ook op www.jeachterban.nl/achmea/
** Binnenkort kan dit op onze nieuwe website. Geen aparte community meer maar rechtstreeks op de cao-pagina reageren! **

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 235 00 986