Al het nieuws

Cao-overleg Achmea: alles nu op tafel geweest

Alle voorstellen van zowel Achmea als van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn nu op tafel geweest en verder toegelicht. Achmea heeft ook aangegeven graag een klimaatafspraak te willen maken.

Pensioen: scenario’s laten uitrekenen

De pensioenkosten zijn hoog. Achmea wil die omlaag brengen en laat de uitkomst van die afspraak afhangen om afspraken over loon te kunnen maken. Omdat wij graag willen weten wat de gevolgen van besluiten over pensioen kunnen hebben zowel voor de premie (die jij en Achmea gezamenlijk betalen om het pensioen te kunnen financieren) als de opbouw ( het percentage waardoor je pensioen wordt opgebouwd) hebben Achmea en vakorganisaties aan SPA (het pensioenfonds) gevraagd bepaalde scenario’s uit te rekenen.

Klimaatafspraak 

Achmea heeft aangegeven in verband met hun strategie in ieder geval met ons een afspraak te willen maken om het klimaat te helpen. Wij hebben in onze voorstellen ook aangegeven daar afspraken over te willen maken.

Interne doorstroming: strategische personeelsplanning, ervaringscertificaat en stages

Achmea geeft aan serieus zaak te willen maken van interne doorstroming en is ze daarbij ervan bewust dat het daarvoor nodig is dat medewerkers weten wat de strategie van Achmea is en wat dat voor hen kan betekenen. Interne stages en ervaringscertificaten (het waarderen van je ervaring) kunnen daar zeker bij helpen.  CNV Vakmensen heeft dit punt opgebracht. Wij gaan hierover nog verder met elkaar in overleg.

Diversiteit: Achmea doet al veel

Achmea geeft aan een divers bedrijf te zijn. CNV Vakmensen wil graag dat dit uitstraling heeft in de cao.

Rouwverlof

Achmea geeft aan naar aanleiding van ons voorstel over rouwverlof dat de huidige bepalingen niet meer voldoen. Zij is bereid met ons een principe-afspraak voor maatwerk af te spreken en daarbij het ook bijvoorbeeld bij overlijden van vrienden te kunnen gebruiken.

Hoe nu verder?

Achmea zal gelet op alles wat nu op tafel is geweest voor de volgende keer (19 november) een reactie geven, zodat wij daarover kunnen onderhandelen. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen mail naar i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of bel 06 23 50 09 86. Wil je direct reageren? Deel het met ons in een reactie onder de cao-tijdlijn! We reageren zo snel mogelijk.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen