Cao-onderhandelingen bij Aegon

Op 30 juni 2020 loopt de cao bij Aegon af. Vanaf begin dit jaar zijn we bezig met de voorbereidingen van het cao-traject. Deze voorbereidingen lopen nu ten einde. We gaan starten met digitale cao-gesprekken.

Proces
Het cao-proces zijn we dit jaar gestart met een medewerkersenquête en medewerkerssessies. Deze waren georganiseerd vanuit de cao-partijen (Aegon, FNV, De Unie en CNV Vakmensen). Als leden van CNV Vakmensen hebben jullie nog een aanvullende enquête ontvangen met de mogelijkheid om je mening te delen. Dank aan alle invullers.
Aan de hand van alle input uit zowel de gezamenlijke voorbereidingen, de CNV-enquête en het arbeidsvoorwaardebeleid van het CNV is er een voorstellenbrief opgesteld vanuit CNV Vakmensen.
Deze voorstellenbrief vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief of op het intranet van Aegon.

CNV Vakmensen legt in de voorstellen de nadruk op werkgeluk en duurzame ontwikkeling, maar gaat uiteraard ook het gesprek aan over een passende loonstijging, thuiswerken en bijvoorbeeld doorbetaald partnerverlof na de geboorte van je kind.
Naast de cao gaan we ook in gesprek over het sociaal plan. 
Het digitale cao-gesprek zal ook voor ons als cao-partijen wennen zijn. Wij doen, net als jullie, veel ervaring op in digitaal overleggen maar toch is het nieuw en anders dan normaal. Toch kiezen wij voor de digitale vorm omdat wij uiteraard de coronamaatregelen serieus nemen, maar tegelijkertijd willen wij het cao-traject niet verder voor ons uit schuiven. 

Vervolggesprek
Op woensdag 10 juni praten we inhoudelijk verder. We gaan dan onder andere verder in gesprek over de werk en privé balans, thuiswerken en over het sociaal plan. We hebben aan tafel veel gemeenschappelijke belangen en zoeken deze ook actief op, maar gezien de huidige economische onzekere situatie zullen het ook lastige gesprekken worden. Na 10 juni stuur ik weer een nieuwsbrief om jullie over de gesprekken van die dag te informeren.

Digitaal meepraten?
Wil je actief meepraten en meedenken over de onderhandelingen en zo betrokken worden bij de stappen in het onderhandelingsproces? En wil je jouw input vanuit de werkvloer delen? Neem dan contact met mij op. Ik ben erg benieuwd naar jouw input vanuit jouw ervaringen bij Aegon. Rondom de onderhandelingsdata wil ik momenten prikken om even digitaal met elkaar in gesprek te zijn over de thema’s die we aan de cao-tafel bespreken. 

Contact
Heb je vragen rondom je werk, de voorstellenbrief of je lidmaatschap? Of wil je jouw ervaringen rondom thuiswerken delen voor de komende gespreksronde? Neem dan contact met mij op, het eenvoudigst gaat dit per e-mail.

Tamara Westerink,
bestuurder CNV Vakmensen
E t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads