Al het nieuws

Cao NN…Hoe staat het hier nu mee?

Een nieuw jaar...Een nieuwe cao NN? CNV Vakmensen blijft zich hiervoor inzetten! In deze nieuwsbrief geven we jou een update van hoe we hiermee bezig zijn.

De cao onderhandelingen zijn in 2021 opgeschort omdat de visie op collectieve salarisverhoging van de vakorganisaties enerzijds en werkgever anderzijds zo ver uit elkaar liggen dat het niet realistisch is om door te onderhandelen. Om te onderbouwen dat de vakorganisaties niet namens zichzelf, maar namens een brede groep medewerkers spreekt, is een petitie georganiseerd.

Petitie


De petitie van de vakorganisaties gezamenlijk is door 2.373 NN-medewerkers ondertekend. Wij hebben deze petitie eind 2021 aangeboden aan het management van NN Nederland. In het gesprek met Leon van Riet en Tjeerd Bosklopper is gesproken over de cao en de belangrijke wens van vakorganisaties (namens de medewerkers) om een collectieve salarisverhoging overeen te komen.

Informeel overleg

We verkennen informeel met de onderhandelingsdelegatie van NN of het zinvol is de onderhandelingen weer te heropenen. Wij vinden het alleen zinvol dit te doen als er een reële kans bestaat dat we een goede cao  kunnen afsluiten. NN kan beperkte ruimte bieden voor collectieve salarisontwikkeling. We betrekken ook andere belangrijke onderwerpen in de verkenning, zoals het Sociaal Plan en het pensioen. We willen voor 1 februari de informele fase afsluiten.

Na 1 februari 2022 kun je meer informatie van ons tegemoet zien.

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Door de lage rente en de vaste premie van 30% moet het pensioenfonds een opbouwkorting toepassen en is de indexatie beperkt of afwezig. Veel leden hebben aangegeven ontevreden te zijn over de pensioenregeling. Om deze reden is ook besloten het overleg in de werkgroep Pensioen wel voort te zetten, ondanks het stilleggen van de cao-onderhandelingen.

Pensioencommunicatie

De werkgroep Pensioen heeft een enquête opgesteld. Deze ontvang je donderdag 20 januari 2022. We roepen op deze enquête in te vullen. Daarmee help je de onderhandelaars een stap verder.

Contact

In de tussentijd ben ik altijd benieuwd naar jouw mening! Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.


Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error