Al het nieuws

Cao NN: uitkomst ledenbijeenkomsten en vervolg

In de afgelopen weken hebben we ledenbijeenkomsten georganiseerd in verband met het vastgelopen cao overleg. De vakorganisaties hebben na aanleiding hiervan een inventarisatie gemaakt van de uitkomsten. Ik informeer jullie graag over het vervolg.
De ledenraadplegingen van de afgelopen weken zijn afgerond. Naast de leden die de digitale vergaderingen hebben bezocht, ontvingen we ook veel mails, dank daarvoor. We hebben de leden gevraagd zich uit te spreken over de voortgang in het cao-proces. Daarbij is de keuze voorgelegd om óf het wensenpakket van de vakorganisaties bij te stellen óf om drukmiddelen in te zetten om NN op andere gedachten te brengen.

Uitkomst ledenraadpleging
De uitkomst is duidelijk, 95% van de leden kiest ervoor om drukmiddelen in te zetten. Minder dan 5% kan zich vinden in de opstelling van NN. Tijdens de ledenraadplegingen hebben we jullie ook gevraagd om mee te denken over het soort drukmiddelen dat ingezet kan worden. Vakorganisaties hebben de ideeën met elkaar doorgesproken en wij vinden het een haalbaar plan om een werknemerspetitie te starten gericht aan de leiding van NN in Nederland om het mandaat van de werkgeversdelegatie te verruimen voor een nieuwe cao en een nieuw Sociaal Plan. We starten deze petitie volgende week. Hierover ontvangen jullie bericht. Verzoek is om deze petitie dan zo breed mogelijk te verspreiden onder de collega’s.

Uiteraard is het prima als iedereen verder op zijn eigen manier aan NN laat weten het niet eens te zijn met de gang van zaken; laat honderd bloemen bloeien wat dat betreft.

Pensioen
We zijn de laatste hand aan het leggen aan een tijdelijke afspraak betreffende het pensioen. We hopen daar deze week uit te komen en zullen dit tijdelijke arrangement ook aan jullie voorleggen. We zijn nu in gesprek met het fondsbestuur of zij bereid zijn om dit ook uit te voeren.

Ik hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd.


Martijn den Heijer
Bestuurder / Onderhandelaar
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer