Al het nieuws

Cao Nationale-Nederlanden: een update

Vorige week is er wederom een gesprek geweest tussen jouw werkgever en de vakbonden. Dit was het eerste vervolgoverleg na de zomervakantie over een nieuwe cao Nationale-Nederlanden.

Tijdens het afgelopen overleg is er vanuit NN een presentatie gegeven die de in augustus gepresenteerde halfjaarcijfers moesten duiden. Hierin werd nogmaals door NN benadrukt dat de winst vooral uit oude business komt. Daarom moeten de kosten duurzaam naar beneden, zodat er meer geïnvesteerd kan worden in nieuwe winstgevende business. De impact van een structurele loonsverhoging op de lange termijn ontwikkeling van het bedrijf is volgens NN te groot.  

Er is verder een terugkoppeling van de verschillende partijen gekomen over standpunten, eventuele nieuwe inzichten en voorstellen ten aanzien van de verschillende onderwerpen die op tafel liggen. Dit heeft niet direct geleid tot grote doorbraken. Een perspectief op een resultaat is (nog) niet veel dichterbij gekomen. Vakbonden en kaderleden gaan binnenkort om de tafel zitten om te spreken over de huidige situatie. Dit ook ter voorbereiding op het volgende overleg van cao partijen eind september.  

In de zomer is er een werkgroep aan de slag gegaan met het onderwerp pensioen. De urgentie wordt hiervan door alle partijen onderkend. Er is constructief nagedacht en gesproken over de huidige regeling en hoe we hier op de korte en de wat langere termijn mee verder zouden kunnen. Hierover zijn we ook in gesprek met het pensioenfonds. 

Op dinsdag 28 september as. is het volgende overleg gepland. Ik hou je op de hoogte.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben na aanleiding van deze nieuwsbrief of als je iets anders wilt delen over jouw arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden bij jou op de afdeling of vanuit de Nationale-Nederlanden organisatie, neem gerust contact met mij op.

Mede namens de kaderleden Willem van der Hel en Alexander Roeleveld,

Martijn den Heijer
Bestuurder/Onderhandelaar
T 030 751 1950
E m.denheijer@cnvvakmensen.nl