Cao Nationale-Nederlanden, een update...

Afgelopen week hebben cao partijen nog eenmaal voordat de zomervakanties beginnen met elkaar overlegd over een nieuwe cao. Een update...
Momenteel zitten we in de fase waarin we verschillende thema's inhoudelijk verdiepen en de beschikbare informatie op een rijtje zetten. Afgelopen week hebben we wederom gesproken over het sociaal plan en hebben hierover nadere cijfers gepresenteerd gekregen. Eveneens stonden de beloningsverschillen bij NN op de agenda en de ideeën die bestaan over de doorgroei in de schaal en de relatieve salarispositie.  

Daarnaast zijn praktische afspraken gemaakt over de werkgroep Pensioen, zoals de bemensing hiervan, de externe adviseur en het tijdspad. De komende periode zal de werkgroep regelmatig bij elkaar komen om te onderzoeken hoe de pensioenregeling toekomstbestendig vernieuwd kan worden. 

Voor velen staat de zomervakantie voor de deur, zo ook voor de delegatieleden bij NN, de vakbondsbestuurders en hun kaderleden. Om die reden lukt het in de komende periode niet meer om voor cao onderhandelingen bij elkaar te komen. De eerstvolgende afspraak staat daarom pas weer in september gepland. Ondertussen wordt er achter de schermen natuurlijk wel nagedacht over het vervolg en zal de werkgroep Pensioen waarschijnlijk ook nog wel bij elkaar komen. Na de vakanties gaan we weer volle kracht vooruit en hiervoor hebben we al meerdere data afgesproken, waaronder ook avonden, om te onderhandelen over een nieuwe cao. 

Zodra de onderhandelingen weer verder gaan en/of er nieuws te melden is, laat ik weer van me horen.  

Rest mij om jou een fijne zomer te wensen! 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben na aanleiding van deze nieuwsbrief of als je iets anders wilt delen over jouw arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden bij jou op de afdeling of vanuit de Nationale-Nederlanden organisatie, neem gerust contact met mij op.


Martijn den Heijer
Bestuurder/Onderhandelaar
T 030 751 1950
E m.denheijer@cnvvakmensen.nl