Cao-gesprekken Aegon afgerond

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties FNV, De Unie hebben samen met Aegon afspraken gemaakt over een nieuwe cao-periode en een nieuwe looptijd van het sociaal plan. In deze nieuwsbrief een verdere toelichting.

Cao-onderhandelingen in coronatijd
Al in december zijn we gestart met de eerste gesprekken en voorbereidingen voor een nieuwe afspraken over de cao Aegon en het sociaal plan. Toen was al duidelijk dat het geen gemakkelijke onderhandelingen zouden worden. Aegon is bezig met veel interne processen omdat ze geraakt worden door lage rentes, het krimpende levenboek en een sterk concurrerende markt.
In de loop van het voorjaar kwam ook hier ook de impact van Corona bij. Een enorme omslag voor het bedrijf, maar zeker ook voor jou als medewerker. Juist door jullie inzet thuis heeft Aegon door kunnen draaien. Thuiswerken is tijdens corona de norm geworden. Dit zal een blijvende impact hebben en daarmee ook een onderwerp van gesprek bij Aegon.

Onderhandelingsresultaat
In de cao-gesprekken is de input vanuit de medewerkers-enquête, het rondje land en de voorstellenbrieven van de cao-partijen samengebracht. Als partijen vonden we elkaar op thema’s zoals werkbeleving, ontwikkeling en de werk en privé balans. De afspraken met grote financiële kaders waren een stuk ingewikkelder. Dit is uiteraard altijd onderdeel van het cao-proces, maar lag nu nog zwaarder op tafel. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot een uitgebreid pakket met afspraken gekomen.
In het onderhandelingsresultaat staan positieve afspraken over bijvoorbeeld doorbetaald partnerverlof, omscholing, duurzaam doorwerken en netto loonstijgingen. Naast de positieve punten hebben we ook compromissen moeten sluiten rondom de waardering van functies in de toekomst en een vermindering van de vergoedingen in het sociaal plan per 2022. Ondanks de goede gesprekken is er aan de onderhandelingstafel geen ruimte meer om de afspraken verder te verbeteren en leggen we nu het totale pakket voor aan onze leden. Jij mag je vragen stellen en je mening geven.

De afspraken 
De totale set aan afspraken staan in de bijlage. Hieronder zijn kort enkele afspraken uitgelicht.

 • De cao heeft een looptijd van twee jaar.
 • Qua loonontwikkeling hebben we verschillende afspraken gemaakt:
  algemene loonsverhoging van 0,5% per 1 oktober 2020 en 1% op 1 maart 2021;
 • de eigen pensioenbijdrage van medewerkers wordt in 2 stappen verlaagd. Eerst op 1 oktober 2020 met 1% en daarna per 1 juli 2021 met 0,5%. Door de verlaging van de premie is er een stijging van je netto salaris. In combinatie met de algemene loonsverhoging dekt dit ongeveer inflatieniveau.
 • Twee keer een eenmalige uitkering van € 250: per 1 oktober 2020 en per 1 januari 2021.
 • Je salaris wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof aangevuld tot 100%. Hierdoor kan je zes weken doorbetaald thuis zijn na de bevalling van je partner.
 • er komt een mogelijkheid om eens in de 7 jaar een (deels doorbetaalde) sabbatical van twee maanden op te nemen;
 • de ontslagvergoeding in het sociaal plan gaat omlaag voor adviesaanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend. In 2020 en 2021 staat het huidige niveau nog vast, maar in 2022 is er een afschaling in vergoedingen in deel A en B.
 • Aegon wil aan de slag om de huidige functieomschrijvingen de daar bijbehorende waarderingen te updaten. Dit betekent dat huidige functies binnen Aegon worden onderzocht op inhoud, taken en verantwoordelijkheden en op basis van deze input opnieuw financieel gewaardeerd. Dit kan gevolgen hebben voor medewerkers, niet qua inhoud maar wel voor de financiële waardering. We hebben afspraken gemaakt voor situaties waarbij dit tot een lagere beloning leidt. Je verliest op dat moment geen salaris, maar gaat wel ingroeien in de nieuwe salarisschaal en ontvangt daarom geen loonstijgingen meer tot het moment dat je binnen de nieuwe financiële kaders past. Daarnaast zijn er voor het traject kaders opgesteld en inputmogelijkheden voor medewerkers.
 • Iedere Aegon-medewerker in Nederland, of deze werkzaam is bij Aegon NL of CC, wordt in het loongebouw van Aegon NL ondergebracht. Voor een eventuele lagere inschaling zijn compenserende afspraken gemaakt.
 • De bestaande regeling voor duurzaam doorwerken wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 verbeterd: 80% werken voor 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
 • Er worden aanvullende afspraken gemaakt rondom het werken door flexibele arbeidskrachten, om zo hun positie binnen Aegon te versterken. Iedereen werkt immers samen aan de doelen van Aegon.
 • Aegon stelt een budget beschikbaar voor interne en externe omscholingstrajecten om zo de mobiliteit van medewerkers te vergroten.
 • Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over werkgeluk, recht op onbereikbaarheid en betere bekendheid van de huidige regelingen in de cao en het sociaal plan.

Stemmen en contact
Als lid mag jij je mening geven over het onderhandelingsresultaat bij Aegon. Je kan tot en met 15 september digitaal stemmen met deze link. Of op internet met deze link: https://bit.ly/3hOJT56 

Digitale ledenbijeenkomst 7 september, 20.00 uur
CNV Vakmensen is gewend om langs te komen voor een werknemers- of ledenbijeenkomst. Omdat we het thuiswerkadvies hanteren, geven we je een digitale mogelijkheid. Op maandag 7 september om 20.00 uur is er voor alle leden van CNV Vakmensen, FNV en De Unie de mogelijkheid om via een teams meeting vragen te stellen. Graag ontvang ik een mail als je interesse hebt (t.westerink@cnvvakmensen.nl) zodat ik je hiervoor kan uitnodigen. Daarnaast ben ik uiteraard ook per e-mail bereikbaar voor vragen en kunnen we een telefonische afspraak plannen. 

Nog geen lid? 
Deel deze nieuwsbrief met je collega’s. Zijn er collega’s die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen en willen ze wel graag meepraten? Word je vóór 15 september lid, dan mag je direct meestemmen. Daarnaast profiteren leden van andere ledenvoordelen, zoals persoonlijk en betrouwbaar advies bij alle vragen over werk en inkomen en rechtshulp bij privékwesties voor het hele gezin. Lid worden kan via onze website: www.cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 5120 2991 / E t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads