Cao en Sociaal Plan InsingerGilissen

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we jullie over het verlengen van de cao met als enige onderwerp de loonvraag. Daarnaast zouden we gaan praten over het Sociaal Plan, zonder dat we weten of er mensen ontslagen zullen worden en zo ja, hoeveel.

Overleggen
We hebben een paar overleggen gehad maar zijn nog niet veel verder. In eerste instantie wilde werkgever geen loonbod doen omdat de loonvragen in de arbeidsvoorwaardennota’s van de bonden te hoog zouden liggen. Wij moesten eerst maar met een lagere loonvraag komen. Dat was een onbevredigend gesprek, wij hadden ons ingesteld op onderhandelen.

CAO
Na wat nadere afspraken hebben we vorige week toch weer overleg gehad. Eerst gaan we in op het onderdeel cao. De cao loopt per 1 juli 2020 af. De werkgever stelt een looptijd voor van 1,5 jaar; van 1 juli 2020 tot 1 januari 2022. De werkgever wil pas per 1 januari 2021 een loonsverhoging geven van 1%. Daarna per 1 juli 2021 0,5% en tot slot nog 0,5% per 1 oktober 2021. Er zit wellicht nog een klein beetje ruimte maar dit is het zo ongeveer.
Wij waren erg teleurgesteld. Wij hadden ook wel bedacht dat in de huidige crisis de 5% en 4% per jaar uit de arbeidsvoorwaardennota’s van de bonden niet gehaald zouden worden maar dit was echt wel een tegenvaller.
Wij hebben de werkgever er op gewezen dat dit het enige onderwerp van de cao is, er zijn geen andere voorstellen die nog geld kosten. Deze cao moet per 1 juli 2020 ingaan, maar over 2020 zit er dus geen verhoging meer in.

De verhoging over 2021 is erg laag als deze zo wordt vastgesteld. De werkgever heeft aangegeven dat er een aantal jaren terug is overgegaan op meer prestatiegerichte beloning. Een gedeelte van de totale loonruimte is daarmee afhankelijk geworden van prestatiebeloning. De cao-verhoging is maar een kleine deel van de totale loonruimte. In dit licht is het volgens de werkgever een heel redelijk voorstel. Ook geeft de werkgever aan dat de Coronacrisis een rol speelt.
Wij horen graag van jullie of jullie het eens zijn met de argumenten van werkgever. Ook horen wij graag jullie reactie op het loonbod van de werkgever en wat voor jullie een acceptabel loonbod is, gezien de overige looncomponenten.

Sociaal Plan
De werkgever wil graag op korte termijn duidelijkheid over het Sociaal Plan, zodat er een plan klaar ligt, mocht het tot een reorganisatie als gevolg van de fusie met de Quintet-groep komen. In 2017 was er een Sociaal Plan voor de fusie tussen TGB en IdB. Dat was alleen voor het opvangen van de gevolgen voor die fusie. De beëindigingsvergoeding was gebaseerd op de kantonrechtersformule. Dat Sociaal Plan is verlopen.
Inmiddels is de wettelijke transitievergoeding ingevoerd. Dat is een veel lagere vergoeding dan de kantonrechtersvergoeding uit het oude Sociaal Plan. Vorig jaar gold er nog een andere transitievergoeding, deze had nog een overgangsregeling voor ouderen. Die berekening kwam meer in de buurt van de kantonrechtersformule maar bouwde langzamer op. Nu is de overgangsregeling voor mensen die langer dan 10 jaar in dienst waren, komen te vervallen.

De werkgever heeft aangegeven dat zij de beëindigingsvergoeding uit het oude Sociaal Plan voor mensen die voor 1 oktober 2017 al in dienst waren, wil toepassen. Voor mensen die na 1 oktober 2017 in dienst zijn gekomen, geldt de transitievergoeding zoals die in 2019 van toepassing was. Dat is een heel verschil. Wij vinden dat lastig: onderscheid maken in vergoeding op basis van datum indiensttreding. Er is ook een behoorlijk verschil tussen deze twee opties. Wij zijn in deze sector gewend dat er bij een transitievergoeding een correctiefactor wordt toegepast. Deze kan wel oplopen tot 2% of meer en dat ontbreekt hier.

De werkgever zegt dat de vorige reorganisatie nog niet zo lang geleden is en gaat er van uit dat medewerkers dit oude Sociaal Plan ook als referentiekader zullen zien. Het Sociaal Plan zal op een aantal onderdelen moeten worden aangepast, omdat het een andere fusie is, de situatie is anders. Overigens, naast het wijzigen van de beëindigingsvergoeding, zullen er niet veel wijzigingen in de vergoedingen komen. Zo blijft de vergoeding voor juridische bijstand en het bedrag voor outplacement ongewijzigd.

Voordat wij verder praten met de werkgever over het Sociaal Plan, willen we graag van jullie horen of jullie akkoord zijn met het onderscheid in vergoeding voor werknemers die voor 1 oktober 2017 in dienst waren en medewerkers die na die fusie in dienst zijn gekomen.

We horen graag jullie visie op beide onderwerpen. Omdat we niet een bijeenkomst kunnen organiseren op het bedrijf, willen we jullie vragen per e-mail of telefoon te reageren voor 11 juni 2020. Hieronder vind je onze gegevens.

Mede namens Duygu Akcay, FNV en Harma Pethke, De Unie

Klazina Tulner,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 22 48 62 74
E k.tulner@cnvvakmensen.nl