Cao en sociaal plan Deutsche Bank

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de onderhandelingen voor het sociaal plan en de cao voor Deutsche Bank. Bij deze onderhandelingen speelt mee dat Deutsche Bank heeft aangekondigd wereldwijd 18000 banen te schrappen.

Ook speelt mee dat per 1 januari de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt.

Transitievergoeding
Die WAB houdt in dat er een nieuwe wettelijke Transitievergoeding komt. De oude transitievergoeding van 2015 was van toepassing op iedereen die twee jaar in dienst was. Ook zat in deze transitievergoeding een overgangsregeling voor ouderen.

De nieuwe wettelijke transitievergoeding geldt voor iedereen, ongeacht het aantal jaren in dienst en kent geen overgangsregeling meer.

Het huidige sociaal plan van Deutsche Bank kent een vergoeding op basis van de oude transitievergoeding. Vakbonden hebben in hun voorstellen aangegeven deze regeling niet te willen wijzigen. Dat kan, de wettelijke transitievergoeding is een minimumregeling, je mag daar positief van afwijken.

Werkgever had in zijn voorstel een vergoeding voorgesteld op basis van de nieuwe transitievergoeding. Vakbonden hebben aangedrongen op een vergoeding die meer in de buurt komt van het huidige sociaal plan. Werkgever heeft daar naar geluisterd en een flinke stap gezet maar we zijn daar nog steeds over in gesprek, de onderhandelingen worden voortgezet.

Jubileumuitkering
Vakbonden hebben voorstellen gedaan om de jubileumuitkering bij 40 dienstjaren terug te laten keren in de cao. Werkgever vindt alle jubileumuitkeringen niet meer van deze tijd, het staat haaks op de huidige mobiliteit en wil daarom een eind maken aan alle jubileumuitkeringen. Zij kijken daarbij ook naar andere bedrijven in de financiële sector. Hier praten we nog over door.

Ontwikkeling
Vakbonden hebben ook voorstellen gedaan over ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er ook voorstellen gedaan voor een individuele leerrekening. Een werknemer kan met het budget op die leerrekening zelf kiezen voor scholing. Werkgever heeft aangegeven dat dit meer studie vraagt en wil daar een werkgroep voor starten. Vakbonden willen eerst meer concrete toezeggingen en niet te veel op de lange baan schuiven.

Overige onderwerpen
Er is nog een aantal onderwerpen die werkgever verder wil uitzoeken gedurende de looptijd van de nieuwe cao; demotie, pensioen. Werkgever houdt een enquête over de voortzetting van de aanvullende WIA exedentverzekering. De resultaten kunnen eventueel meegenomen worden in het cao-overleg.

Ook vanuit de vakbonden zijn er nog een paar onderwerpen waar we nog mee verder moeten. Zo is er ook een voorstel gedaan voor een 36-urige werkweek en over werkdruk.

Op 6 december praten we verder. Als je wilt kun je contact zoeken met je vakbondsbestuurder om je mening te geven over deze onderwerpen: k.tulner@cnvvakmensen.nl


Klazina Tulner
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 48 62 74
E:  k.tulner@cnvvakmensen.nl