Cao akkoord Zorgverzekeraars

CNV Vakmensen heeft een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de Zorgverzekeraars. Tijdens de looptijd van de cao zullen de lonen structureel met 3,75% worden verhoogd. In deze nieuwsbrief informeren wij jou over het bereikte akkoord.

Samen met de vakbonden FNV en De Unie heeft CNV Vakmensen een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. Het pensioenvraagstuk was een belangrijk thema aan de onderhandelingstafel. Hier hadden we meer tijd voor nodig om tot een oplossing te komen.

Stemmen
Wij leggen dit resultaat aan jou als lid van CNV Vakmensen voor. Jij mag nu ons laten weten wat jij van het bereikte resultaat vindt. Dit kun doen door jouw stem uit te brengen. Dit kan tot uiterlijk maandag 7 oktober. Voor het uitbrengen van je stem, klik hier. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://q.crowdtech.com/kufCLFzL30uwp-gOVn9hyw

Looptijd en loon
De cao heeft een looptijd van 15 maanden (1 juli 2019 tot 1 oktober 2020). Medewerkers krijgen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 3,0% per 1 juli 2019. Per 1 juli 2020 volgt nog eens een verhoging van 0,75%.

Pensioen
Door de lage rente zal de premie voor de pensioenregeling hoger worden voor 2020. We hebben afgesproken dat werkgevers een deel van deze premieverhoging zullen financieren. De rest wordt gefinancierd uit de toeslag van 2,85% voor het indexatiefonds. Er wordt 1,85% van deze toeslag gebruikt om de premiestijging op te vangen. Deze 1,85% toeslag zou bij de huidige lage rentes ongeveer 0,4% indexatie betekenen. Hierdoor blijft de premie die jij betaalt voor jouw pensioen -ondanks de hogere pensioenkosten voor 2020- ongewijzigd.

Sabbaticalregeling
Vanaf 1 januari 2020 krijg je de mogelijkheid om een sabbatical aan te vragen. De sabbatical duurt minimaal 2 en maximaal 3 maanden. Tijdens de sabbatical loopt jouw pensioenopbouw gewoon door en wordt 40% van het salaris doorbetaald. Je mag eenmaal in de 7 jaar een sabbatical opnemen. Zit je 10 jaar voor jouw AOW-leeftijd, dan ben je niet verplicht om de sabbatical aaneengesloten op te nemen. Dan kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld 1 dag per week minder te werken.

Ontwikkeling werknemers
Medewerkers worden gestimuleerd om een MBO4 diploma te halen. De kosten hiervan worden door de werkgever vergoed. Ook wordt de regeling voor studieverlof verruimd. Een nieuw initiatief is, dat binnen het Sectorfonds voor de Zorgverzekeraars wordt onderzocht of medewerkers -als ze dat willen- hun loopbaan in de zorg zouden kunnen voortzetten.

Overige afspraken
Er zijn meer afspraken gemaakt dan alleen de afspraken die hierboven staan. Je kunt de tekst van het volledige onderhandelingsresultaat nalezen onder ‘Downloads’.

Vragen
Heb jij vragen over het bereikte resultaat? Laat het ons weten! Dit kan door mij een mail te sturen of mij te bellen. Mijn gegevens staan onder deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink, Onderhandelaar
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads