BPL Pensioen Gezondheidsdienst voor Dieren

Werkgevers in de agrarische en groene sector hebben met vakbonden op 2 december een onderhandelingsresultaat bereikt over een stijging van de pensioenpremie en de verdeling hiervan tussen werkgevers en werknemers voor BPL Pensioen.

We maken met dit onderhandelingsresultaat de VPL-rechten definitief. In de bijlage vinden jullie het onderhandelingsresultaat, stemformulier en de gezamenlijke nieuwsbrief die eerder door CNV Vakmensen en FNV aan de leden binnen deze sector is verstuurd. Van een lid begreep ik dat jullie deze nieuwsbrief niet hebben ontvangen.

Gezondheidsdienst voor Dieren is op vrijwillige basis aangesloten bij het pensioenfonds, dus ik denk dat jullie daardoor niet meegenomen zijn in de mailing. Maar jullie hebben wel degelijk het recht om te stemmen over dit resultaat. Vandaar dat ik jullie alsnog de stukken doorstuur zodat jullie kunnen aangeven of je het eens bent met het resultaat of niet. Let op: de uiterste datum dat je kunt stemmen is 18 december.

Je kunt digitaal stemmen via https://www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao- bos-en-natuur/nieuws/ledenbijeenkomststemming-resultaat-bpl-pensioen of je kunt je stemformulier via de mail sturen naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl of per post aan: CNV Vakmensen, Marit Wagenmakers, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 20 30 85 of m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl

Downloads